Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Rudovský, Martin

Tisk


Charakteristika: Archivář, muzikolog, bohemista, zpěvák a krumhornista

Datum narození/zahájení aktivity:29.5.1981
Text
DíloLiteratura

Rudovský, Martin, archivář, muzikolog, bohemista, zpěvák a krumhornista, narozen 29. 5. 1981, Praha.

 

Po maturitě na gymnáziu Nad Alejí v Praze 6 (1999) studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze český jazyk, literaturu a hudební výchovu (1999–2007). Magisterský titul získal obhajobou diplomové práce Vliv poezie Vladimíra Holana na básníky 60. let pod vedením Vladimíra Křivánka. Od roku 2004 je zároveň studentem hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se zabývá dílem Zdeňka Fibicha.

První hudební vzdělání získal na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Umělecké ulici na Praze 7, kde byl po celou školní docházku žákem Pavla Jurkoviče. Ten jej klíčově umělecky ovlivnil na celý život.

V letech 1991–2004 byl členem pěveckého sboru Pueri gaudentes, s nímž podnikl četná zahraniční turné po Evropě a po Japonsku (1999, 2003) a podílel se na jeho nahrávkách jako zpěvák i instrumentalista. V letech 2001–04 zastával funkci šéfredaktora sborového časopisu VOX (č. 2, 2001–č. 3, 2004).

Od roku 2003 je členem Kühnova smíšeného sboru, od roku 2007 hlasovým vedoucím tenorové skupiny. V roce 2006 pomáhal zakládat chlapecký sbor Bruncvík, který působí při pražském Hlaholu a se kterým připravuje pravidelné výchovné koncerty a podílí se na jeho organizaci. Současně příležitostně hostuje v dalších tělesech pěveckých (Český národní sbor, Gutta musicae, Pražský filharmonický sbor, Pražský komorní sbor) i instrumentálních (Musica malinconica).

Rudovský se věnuje také hudebnímu divadlu pro děti, spoluúčinkuje v představení Ententýky (od 2007) a Endele vendele (od 2009) v pražském divadélku Viola. Své literární zájmy uplatnil ve vlastní básnické tvorbě, jeho několik časopisecky otištěných básní mu přineslo ocenění poroty v Literární soutěži Vladimíra Vokolka (2001) a v literární soutěži Hořovice Václava Hraběte (2002).

Od roku 2008 je zaměstnán jako archivář Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Píše programové texty pro různé pořadatele, je redaktorem katalogu Letní školy staré hudby pořádané v rámci školy staré hudby Collegium Marianum (2008–dodnes).


Dílo

Dílo literární

 

Studie

Variace B dur pro klavír Zdeňka Fibicha – nález autografu (Hudební věda 45, 2008, č. 1–2, s. 115–124);

Variace B dur pro klavír Zdeňka Fibicha – nález autografu (in: Musicologica Olomucensia 12, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica – Aesthetica 36, Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století / Zdeněk Fibich as a Central European Composer at the End of the Nineteenth Century, Olomouc, Palacký University 2010, s. 129–140);

Příležitostné písně Šimona Lomnického z Budče (Hudební věda 46, 2009, č. 4, s. 355–374).

 

Hesla ve slovnících a encyklopediích

Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Příběhy nevšedních životů 2. díl (Praha, Perseus 12009; heslo Jitka Snížková-Škrhová).

 

Články, eseje, recenze, zprávy (výběr)

Nový nový nový román (Literární noviny 14, 18. 11. 2003, č. 47, s. 8);

Věčný nepokoj srdce. Zdeněk Šesták – Orchestrální skladby / Composition for Orchestra (FOKus, září 2011, č. 14, s. [12]);

5 let Chlapeckého sboru Bruncvík (Cantus 22, 2011, č. 4, s. 59);

Romance, Josef SUK / The Greatest Romantic Violin Concertos (FOKus, prosinec 2011, č. 15, s. [12]).

 

Básně knižně i časopisecky

Ze Stromovky (Tvar 12, 28. 6. 2001, č. 13, s. 11);

Slova (in: Hořovice Václava Hraběte 2002. Sborník V. bienále literární soutěže pro začínající autory, Hořovice, Městské kulturní centrum 2002, s. 11).

Literatura

Jareš, Michal: Literární cena Vladimíra Vokolka 2001. Reportáž, psaná potřetí (Tvar 12, 28. 6. 2001, č. 13, s. 11).

Součková, Zdena – Soukup, Petr: Rozhovor se Zdenou Součkovou – sbormistryní sboru Pueri gaudentes (Autor in, zima 2010, č. 5, s. 28–31).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 1.3.2012