Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hudební katedra Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové

Tisk


Charakteristika: hudebně vzdělávací instituce

Datum narození/zahájení aktivity:1.9.1964
Text
Literatura

Hudební katedra Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, hudebně vzdělávací instituce, zahájení činnosti 1. 9. 1964, Hradec Králové.

 

Prehistorii dnešní hudební katedry hradecké Pedagogické fakulty lze spatřovat ve společných katedrách výchov (tělesné, výtvarné a hudební) na pedagogických institutech v Hradci Králové a v Pardubicích. Vlastní samostatná katedra hudební výchovy však vznikla na Pedagogické fakultě v Hradci Králové po transformaci institutů na fakultu v září roku 1964. Jejím vedoucím byl jmenován odborný asistent František Voves, který přešel z pardubického institutu spolu s L. Lukešem, Miloslavem Veletou a dalšími a spolu s hradeckými členy pedagogického institutu Josefem Vrátilem (ten byl na hradeckém institutu vedoucím hudebního oddělení katedry výchov), Karlem Schejbalem, Lubošem Klimešem, Václavem Dvořákem a  Zdeňkem Stoklasou. Velkou posilou hradeckého institutu byl Bohumil Kulínský, sbormistr pražského Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu, který do Hradce Králové přišel na 13 let v roce 1962. Ti všichni společně vytvořili kolektiv, jenž výrazně vstupoval do hudebního života města (členové katedry hlavně jako organizátoři, sbormistři, dirigenti, instrumentalisté; výrazných úspěchů dosahoval Dívčí sbor nejprve pedagogického institutu, pak pedagogické fakulty s názvem „Mír“). Po odchodu Františka Vovsa v roce 1962 vedl katedru hudební výchovy Miroslav Veleta do své abdikace v dubnu 1968, kdy byl do čela katedry zvolen Bohumil Kulínský. Tato výrazná umělecká osobnost do Hradce celou dobu dojížděla z Prahy, kde nejenže bydlela, ale vykazovala i další svou pedagogickou a uměleckou činnost (rozhlas, konzervatoř), přesto však ovlivnila i zaměření hradecké katedry.  Velká většina členů totiž vedla dětské, ženské, dokonce i mužské či smíšené sbory v Hradci i širším okolí, z nichž nevýznamnější byl Hradecký dětský sbor vedený Josefem Vrátilem. Na katedře hudební výchovy vznikl vedle Vrátilova Dívčího sboru také Smíšený pěvecký sbor, vedený Lumírem Klimešem.

V letech 1972–78 došlo k velké generační výměně (často i motivované změněnou politickou situací v době normalizace). Tehdy nastoupilo sedm mladších učitelů: didaktička Eva Pešková (později Jenčková), hudební historik Václav Drábek, Vladimír Čermák, sbormistr Jiří Skopal, Jaroslav Drášil, klavíristé Michal Chrobák a Jiří Pašek a k nim přibyl ještě v roce 1979 hudební historik Stanislav Bohadlo. Funkci vedoucího katedry, po odchodu Kulínského do Prahy, převzal nehudebník, dosavadní proděkan, historik Milan Máslo, ale po dvou letech se vrátil jako vedoucí až do roku 1990 Milan Veleta.

Změny po roce 1989 proběhly, podobně jako na jiných Pedagogických fakultách v republice, jednak odchodem pracovníků příliš spjatých s minulým režimem (v Hradci to byl hlavně Milan Veleta), změnou vedoucího katedry, umožnění odborného růstu pracovníků středního věku a kromě pedagogických fakult na kamenných univerzitách v Praze, Brně a Olomouci vznik nových univerzit a začlenění pedagogických fakult (v Hradci Vysoké školy pedagogické) do jejich svazku. Po Milanovi Veletovi se stal vedoucím katedry Jiří Skopal, kterého pak v roce 1994 vystřídal až do dneška Michal Chrobák.

V 90. letech minulého století katedru posílili zpěvák Jan Kyselák, Dana Soušková, Alena Holá, Dana Ludvíčková, sbormistr  a didaktik Jiří Skopal mladší, varhaník František Vaníček (současný děkan fakulty), Jaroslava Staňková, Karel Koldinský, Miluše Obešlová, v tomto  tisíciletí pak ještě Jaromír Křováček, Jiří Vondráček a Marie Kovaříčková, Markéta Štefaniková, Petr Špaček (někteří z nich získali na sesterských katedrách, které měly akreditováno doktorské studium i titul Ph.D. – např Zdeněk Berger, Dana Soušková, Miluše Obešlová, František Vaníček, Lenka Hejnová, Ludmila Kroupová, Jiří Skopal mladší, Jiří Vondráček, Jaroslava Staňková, Markéta Štefaniková, Petr Špaček).

Při zvyšování kvalifikace se habilitovali Jiří Skopal (1991, o tři roky později byl jmenován profesorem), Eva Jenčková, (1995, profesura 2004), Michal Chrobák (1998), František Vaníček a Jiří Pašek. V roce 2014 bylo na hudební katedře Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové akreditováno doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika.

Odborná činnost katedry se rozvíjí ve dvou základních rovinách. Tou první je činnost v oblasti vědecké (zde je zaměření hlavně na dějiny hudby 17. a 18. století a regionalistiku –  vedoucí kabinetu barokních studií je Stanislav Bohadlo), vědecko-pedagogické a didaktické, zaměřující se na didaktickou problematiku integračního pojetí hudební výchovy (Eva Jenčková). Druhé, umělecké oblasti pak dominuje vedle sólové koncertní činnosti členů katedry (vedoucí katedry a jeho zástupkyně Michael Chrobák a Lenka Hejnová, stejně jako  Pašek jsou význační klavíristé, děkan fakulty, člen katedry František Vaníček je varhaník), také velmi rozsáhlá a úspěšná je činnost sbormistrovská (Jiří Skopal – a pak i jeho syn – přivedli k velkým úspěchům např. v Japonsku, Číně, Austrálii, USA, Mexiku Královéhradecký dětský sbor Jitro i chlapecký sbor Boni pueri). Proto bylo zcela logické přejmenování katedry v roce 1998 na Hudební katedru. Ta se v současnosti člení na oddělení hudební výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy, oddělení hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy, oddělení chrámové hudby, sbormistrovství a sólové interpretace a kabinet barokních studií. Při katedře pracuje aktivně i pobočka Hudební mládeže České republiky.

 


Literatura

Plavec, Josef: Úvodem (In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Hudební výchova IX, Praha 1968, s. 5–9).

Bohadlo, Stanislav: Vývoj katedry hudební výchovy PF v Hradci Králové v letech 1959–1988 (In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Hudební výchova č. 56, Praha 1988, s. 4–44). 

 

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Katedry/Hudebni-katedra/Zakladni-informace

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 4.1.2018