Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Laburda, Jiří

Tisk


Charakteristika: Skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:3.4.1931
Text
DíloLiteratura

Laburda, Jiří, skladatel a pedagog, narozen 3. 4. 1931, Soběslav.
 
Soukromě navštěvoval hodiny skladby u Karla Háby a Zdeňka Hůly a hudební teorii u Eduarda Herzoga.
Studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1952–55) a poté tamtéž Vysokou školu pedagogickou (1956–60). Titul doktora filozofie obhájil v roce 1970 prací s názvem Symfonie D. D. Šostakoviče. Hudebně teoretické znalosti prokázal v aspirantské práci Didaktické problémy moderních učebnic harmonie (1973), kterou ovšem v důsledku tehdejší politické situace nemohl obhájit. Práce se stala teoretickým základem třídílné vysokoškolské učebnice Diatonická harmonie (1980, 1983).
V letech 1955–61 působil jako učitel na pedagogických školách v Jablonci nad Nisou a později v Chebu, poté se stal odborným asistentem pro hudebně teoretické předměty na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1961–2000). Od roku 1999–dosud vyučuje hudebně teoretické předměty na pražské konzervatoři. Laburda v sobě profiluje všestrannou osobnost pedagoga, vědce a hudebního skladatele. Jeho kompoziční práce se opírá o tradiční vyjadřovací prostředky, stylově mnohdy navazuje na neoklasicismus. Zřídka též pracuje s novějšími skladebnými technikami, nejčastěji s aleatorikou a dodekafonií. Za své skladby získal řadu domácích i zahraničních ocenění.
Ve španělském Alicante získal Cenu Oscara Esply (1966) za Missa glagolitica pro sóla, sbor, varhany, žesťové a bicí nástroje; kantáta Metamorphoses pro 5 sólistů, recitátora, sbor a orchestr byla oceněna v Hannoveru cenou Otto Spreckelsena (1968); v roce 1974 získal v Paříži za Preludium pro sólový akordeon cenu SACEM-UPAC; cyklus smíšených sborů Zelený majerán byl v roce 1986 v italském Trentu oceněn první cenou v soutěži a cenou Premio Città di Trento za nejlepší zahraniční skladbu a další.
Laburda působil jako člen výboru Společnosti českých skladatelů, sdružení Přítomnost, člen komise tvorby pro děti Svazu československých skladatelů a jako předseda sdružení pro soudobou hudbu Collegium 2001. Od roku 2004 je prezidentem Festivalu amatérských pěveckých sborů ve Svitavách a čestným členem řady českých a moravských pěveckých sborů.
Dílo
I. Dílo hudební (výběr)
 
Scénické skladby
Les petits riens, jednoaktový balet na libreto Vítězslava Nezvala (1970);
Isoldi and Dorabella, jednoaktová opera buffo na libreto Antonína Kučery (1987).
 
Skladby pro orchestr
Missa glagolitica, pro 4 sólisty (SATB), smíšený sbor, varhany, žestě a 5 hráčů na bicí nástroje (1964);
Concerto per pianoforte e orchestra (orchestr: 4222, 4431, 2 perc. e archi) (1969);
Les petits riens, Suita pro orchestr (1970);
Symfonie č. 1. (1975, 1982);
Symfonie č. 3. „La Gioconda“ pro komorní orchestr (2002);
Symfonie č. 4. „Zvony domova“ pro recitátora, smíšený sbor, varhany a orchestr na báseň Jaroslava Fencla (2004).
 
Skladby pro symfonický dechový orchestr
Symfonie č. 2. pro symfonický dechový orchestr (2002).
 
Skladby pro smyčcový orchestr
Concerto per accordion e orchestra d’archi (1962);
Pastorale per flauto e orchestra d’archi (1981);
Divertimento in Re per orchestra d’archi (1983);
Concerto doppio per violino violoncello e orchestra d’archi (1978, 1990);
Concerto per organo e orchestra d’archi (1978, 1991);
Concerto per fagotto e orchestra d’archi (1997);
Concerto per tromba e orchestra d’archi (1998);
Concerto per trombone e orchestra d’archi (1998);
Concerto per viola e orchestra d’archi (2007).
 
Skladby pro sbor se smyčcovým orchestrem
Missa clara, pro tříhlasý sbor (SSA) nebo (TTB), varhany a smyčce (1993, 1996);
Haec dies, pro tříhlasý sbor (SSA) nebo: (TTB), varhany, tympány a smyčce (1995, 1997);
Haec dies pro smíšený sbor, varhany, tympány a smyčcový orchestr (1995, 1997);
Regina mundi dignissima, pro smíšený sbor,varhany a smyčcový orchestr (1992, 2000).
 
Skladby pro sólový klavír
Klavírní sonáta No. 1. „Hommage à Bohuslav Martinů“ (1978);
Klavírní sonáta No. 3. (1988);
Klavírní sonáta No. 7. „Z Provence“ (1997);
Klavírní sonáta No. 8. „Ta eis heauton“ (1999);
Klavírní sonáta No. 9. a-moll (2003);
Klavírní sonáta No. 10. „Vsetínská“ (2005);
Hommage à F. Chopin pro klavír, 5 valčíků pro klavír (1974, 1998);
Sonatina  No. 2. A-dur pro klavír (1999).
 
Skladby pro sólové varhany
Varhanní sonáta No. 1. „Golgotha“ (1992);
Varhanní sonáta No. 2. „Parabolae Sti Francisci“ (1993);
Varhanní sonáta No. 3. „Vita Sanctae Ludmillae“ (1997);
Varhanní sonáta No. 4. „Pentecosté“ (1999);
Preludi Ambrosiani, 10 varhanních preludií (1997).
 
Komorní skladby s varhanami
Sonata da chiesa No. 1. pro žesťový kvintet a varhany (1989);
Sonata da chiesa No. 3. „Nativitas Christi“, pro trubku a varhany (1997);
Sonata da chiesa No. 4. pro trubku, lesní roh a varhany (1999);
Scherzo brillante, pro 2 trubky a varhany (2006).
 
Skladby pro sólové smyčcové nástroje
Smyčcový kvartet No. 1. (1982);
Smyčcový kvartet No. 4. „O domově“ (1996);
Partita No. 1. pro housle sólo (1976);
Partita No. 2. pro housle sólo (1979);
Sonatina G-dur pro housle a klavír (2000).
 
Komorní skladby se smyčcovými nástroji 
Septuor, pro klarinet, lesní roh, fagot, housle, violu, violoncello a kontrabas (1996);
Kvintet pro flétnu, klarinet, housle, violoncello a klavír (1983, 1997);
Klavírní kvintet, pro klavír, 2 housle, violu a violoncello (2001);
Viole belle, kvintet pro 4 violy a klavír (2006).
 
Komorní skladby s harfou, cembalem nebo kytarou
Trio giocoso, pro flétnu, kytaru a akordeon (2000);
Canzona pro trubku a harfu (2002).
 
Kantáty a mše
Svatba, kantáta na slova lidové poezie, pro tříhlasý sbor (SSA), sborová sóla a klavír (1980);
<