Český hudební slovník osob a institucí

Dauber, Dol

(Dauber, Adolf)
Charakteristika: Houslista, leader orchestru a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 28.7.1894
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 15.9.1950

Dauber, Dol (vl. jm. Dauber, Adolf), houslista, leader orchestru, skladatel, narozen 28. 7. 1894, Mariánské Lázně, zemřel 15. 9. 1950, Praha.

Hru na housle studoval na hudební akademii v Bukurešti, jistý čas i u Otakara Ševčíka. Opustil dráhu houslového virtuosa a koncertního mistra (Bratislava a jinde) a od 20. let vedl vlastní salónní a taneční ansámbl, s nímž vystupoval v předních zábavních podnicích ve Vídni, Curychu, Mariánských Lázních, Karlových Varech, Praze apod. Jako oblíbený houslista nahrál řadu gramofonových desek s dobovou populární hudbou a vystoupil v několika českých filmech; napsal hudbu k filmům Krb bez ohně (zde mimo jiné waltz Ukolébavka), Klatovští dragouni, Umlčené rty. Za okupace se v Praze skrýval před rasovým útiskem, po 1945 se v nových poměrech se svým hudebním typem neprosadil. Ten lze charakterizovat jako salónní orchestr, který využíval inspirace z dobově chápaného jazzu (mimo jiné whitemanovského tzv. symfonického jazzu), a uplatňoval se v meziválečném lesklém kosmopolitním prostředí.

Literatura:

I. Lexika
EJ.

II. Ostatní
Brousil, A. M.: Hudba v našem filmu (Praha 1948).
Dorůžka, Lubomír – Poledňák, Ivan: Československý jazz. Minulost a přítomnost (Praha 1967).
Kotek, Josef – Hořec, Jaromír: Kronika české synkopy I (Praha 1975).
Voldán, Jiří: Šli tři muzikanti (kapitola O komorním virtuosovi v kavárně, Praha 1970).

Josef Kotek – Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 12.11.2003