Český hudební slovník osob a institucí

Šediva, Josef 1)

Charakteristika: Výrobce žesťových nástrojů


Šediva, Josef  1), výrobce žesťových nástrojů, narozen 1815, Semily, zemřel 1877, tamtéž.
 
Otec a učitel Josefa Šedivy a Stanislava Šedivy. V roce 1842 je veden v městských knihách jako výrobce nátrubkových nástrojů. Syna Josefa měl s první manželkou Marií. Druhého syna, kterého měl s druhou manželkou Josefou, Stanislava, rovněž vyučil.

Literatura:

Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze XXXIII, řada A, 1979, s. 17).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009