Český hudební slovník osob a institucí

Placht, Ferdinand 1)

Charakteristika: Houslař


Placht, Ferdinand 1), houslař, 1730–1745, Schönbach.
 
Podle dochovaných houslí lze usuzovat, že byl velmi dobrým mistrem.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 88).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 3.1.2006