Český hudební slovník osob a institucí

Stowasser, Wenzel

Charakteristika: Výrobce žesťových nástrojů


Stowasser, Wenzel, výrobce žesťových nástrojů, narozen 1803, Kraslice, zemřel 1860, tamtéž.
 
Bratr výrobce žesťových nástrojů Ignaze Stowassera, otec výrobců Adolfa, Johanna, Julia, Richarda a Josepha. V matrikách je označován jako „Waldhornmacher“. V roce 1824 se stal mistrem a založil si v Kraslicích vlastní dílnu. Podařilo se mu navázat četné obchodní styky. Vyráběl na svou dobu velmi kvalitní žesťové nástroje.

Literatura:

Fiala, Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 26, 42).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009