Český hudební slovník osob a institucí

Steininger, Franz Xaver

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: Kolem roku
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Po roce

Steininger, Franz Xaver, houslař, narozen kolem 1770, Mainz, zemřel po 1830, Petrohrad.
 
Vyučil se u svého otce houslaře Jacoba Steiningera v Mainzu.Vyučil svého mladšího bratra Johanna Steiningera. Kolem roku 1800 pracoval krátkou dobu v Praze, odkud odešel do Petrohradu, kde se osamostatnil. V roce 1810 za ním přijel jako pomocník jeho bratr Johann Steininger.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 105).
Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze 33, řada A, 1979, s. 30).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009