Český hudební slovník osob a institucí

Kratochvíl, Jaromír

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 28.5.1924

Kratochvíl, Jaromír, skladatel, narozen 28. 5. 1924, Praha.
 
Studium klavíru a dirigování na konzervatoři mu bylo znemožněno plicní chorobou, skladbu studoval soukromě u Františka Píchy. Studium ukončil roku 1949 kantátou Jen jedenkrát na báseň Petra Bezruče. Vystudoval filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1951), vyučoval na průmyslové škole v Mladé Boleslavi (1951–91). Skladatelsky se začal projevovat v roce 1944, roku 1993 byla provedena jeho Smuteční hudba v pražském Rudolfinu (SOČR, dirigent Václav Neumann).


Dílo:

Dílo hudební

Orchestrální
Symfonietta pro smyčce (1945);
Smutná svita pro velký orchestr (1951);
Kraj pod Ralskem, hudební báseň (1954);
Romantická svita pro velký orchestr (1966);
Vítězný život, hudební báseň pro velký orchestr (1967);
Česká krajina, symfonický obraz pro orchestr (1976);
Polská taneční symfonie pro velký orchestr (1985);
Smuteční hudba pro smyčcový orchestr (1989);
Mám tě ráda, fantazie pro velký orchestr (1994);
Lužickosrbská fantazie pro smyčce (1995).
 
Klavírní
Obrazy z Březnice (1944);
3. cyklus skladeb pro klavír (1958);
Pochod mladoboleslavských průmyslováků (1966);
Sonin valčík pro klavír (1989).
 
Komorní
Maličkost pro dechové septeto (1958);
Nonet (1961);
Largo pro klarinet, violoncello a klavír (1988);
Saxofonový kvartet (1996);
Smyčcový kvartet (1999);
Cyklus skladeb pro cimbál (2001).
 
Vokální
Princezna tmavovláska, pro 3 hlasy a 4ruční klavír (1947, 1959);
Jen jedenkrát, kantáta, text Petr Bezruč (1949, 1956);
Nejvyšší krása, píseň pro baryton a klavír (1963);
Elence, píseň na vlastní text pro tenor, ženský sbor a klavír (1973).
 
Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 15.11.2005