Český hudební slovník osob a institucí

Pilnáček, Karel

Charakteristika: Učitel, regenschori a vynálezce „tenorovek“

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1811
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1874

Pilnáček, Karel, učitel, regenschori a vynálezce „tenorovek“, narozen 1811, zemřel 1874, Chodovice (okres Jičín).
 
Jako kantor a regenschori ve Vříšťanech (nyní Bříšťany, u Jičína) přišel v roce 1858 na nápad sestrojit smyčcový nástroj „da braccio“, který by zastával funkci basu. Po několika neúspěšných pokusech postavil z tuhé lepenky nástroj kytarového tvaru, o celkové délce 740 mm, který jeho požadavky splňoval. Nazval jej tenorovky neboli smyčcový baryton. Nástroj v roce 1861 předal k vyzkoušení kapelníkovi 30. pěšího pluku v Hradci Králové Johannu Hopfovi. Ten si vynález přisvojil a nechal jej profesionálně zhotovit houslaři Josephu Finkemu z Hejnice a v roce 1862 houslaři Josefu Metelkovi v Pasekách nad Jizerou. Na všechny další nástroje nechal vypalovat značku „Hopf“. Již v roce 1863 na ně koncertoval v Hradci Králové. Karel Pilnáček se proti Hopfovu jednání několikrát ohradil, ale bez existence smlouvy neměl naději na úspěch. Nakonec jako „projev dobré vůle“ mu Hopf daroval troje tenorky s vypálenou značkou „Hopf“. V roce 1871 byl zklamaný a ošizený vynálezce přeložen do Chodovic (okres Jičín), kde zcela zapomenut zemřel. Několik tenorových houslí od Josefa Metelky se dostalo s emigranty do zámoří. Chybně identifikovány jako Bachova a Hoffmannova viola pomposa jsou dnes ozdobou několika kanadských a amerických muzeí. Také některé Finkeho nástroje, vždy s poněkud rozpačitou identifikaci, jsou deponovány v německých muzeích.

Literatura:

Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 592–600).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 5.12.2003