Český hudební slovník osob a institucí

Horil, Fabian

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1730 Narozen kolem 1730
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1790 Zemřel kolem 1790

Horil, Fabian, houslař, narozen kolem 1730, Opava, zemřel kolem 1790, tamtéž.
 
Jeho příbuzenský vztah k houslaři Jacobu Horilovi, který pracoval převážně v Římě nelze prokázat. Pravděpodobně vyučil místeckého houslaře Casspara Piskorže.
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 20.12.2003