Český hudební slovník osob a institucí

Koltnprun, Vilém

Charakteristika: Loutnař


Koltnprun, Vilém, loutnař, 1593, Třeboň.
 
V roce 1593 prodal dvě loutny za 30 kop pro kapelu Petra Voka.

Literatura:

Mareš, František: Rožmberská kapela (Časopis Musea království českého LXVIII, Praha 1894, s. 221).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 20.12.2003