Český hudební slovník osob a institucí

Thuri, František Xaver

Charakteristika: Hobojista, skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 29.4.1939

Thuri, František Xaver, hobojista a skladatel, narozen 29. 4. 1939, Praha.
 
Studoval na Státní konzervatoři v Praze (hoboj u Adolfa Kubáta, varhany u Ladislava Vachulky a Jaroslava Vodrážky, skladbu u Jaroslava Kofroně, Miloslava KabeláčeFrantiška Brože) a na JAMU u Vítězslava Winklera hru na hoboj.  
Od roku 1963 pracoval jako hobojista v Československém rozhlase, od roku 1965 se živil jako dramaturg, hobojista, hráč na anglický roh a cembalista v Pražském komorním orchestru a od roku 1977 učí hru na hoboj na pražské konzervatoři. Byl uměleckým vedoucím Pražských madrigalistů, člen komorních souborů Pachtova komorní harmonie a Collegium Xaverium. Byl členem mnoha dalších instrumentálních souborů podílejících se na obnovení hudby starých mistrů, některá z děl zpracovával a rekonstruoval.  
Významná je též jeho činnost vědecká v oboru barokní a klasicistní hudby a pedagogická činnost, vztahující se hlavně k pražské konzervatoři. Studovala u něj řada dnes významných interpretů, jako např. Jana Brožková, Vojtěch Jouza, Ivan Séquardt, Liběna Séquardtová, Zdeněk Rys a jiní.
 
Jeho skladby jsou nahrávány gramofonovými firmami Auviere, Agentura V + M,  Svatá Hora, Lupulus atd. Jeho rozsáhlá kompoziční činnost zasahuje do sféry duchovní i světské hudby. Z duchovní hudby jsou to např. 2 Mše pro sóla, sbor a orchestr, Requiem c mollStabat Mater, Kantáta ke sv. Janu Nepomuckému, Kantáta ke sv. Ignáci a další. Ze světské hudby jsou to čtyři koncerty pro hoboj a orchestr, 2 koncerty pro varhany, Vodní hudba pro Český Krumlov, Hudba pro zpívající fontánu v Mariánských Lázních, hudba k cyklu České televize Pražský hrad, hudba k filmu Zdrženlivý vlám a jiné.

Literatura:

Zahradník, Zdeněk: Poslední žijící skladatel v Čechách (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 12, s. 532–533).
Hirschová, Svatava: Thuriho Capriccio zakončilo Concertino Praga (Slovo 89, č. 149, s. 8).
Schelová, Alena – Schel, Petr: Český Krumlov dostal svou hudbu (Českobudějovické listy, 12. 8. 1996, č. 187, s. 5).
Schel, Petr: Nejvíc miluje baroko (Českobudějovické listy, 20. 8. 1996, č. 194, s. 4).
Pilátová, Agáta: Proč bych nemohl komponovat v barokním stylu, když to tak cítím? (Práce 52, č. 83, příloha Péčko č. 14, s. V).
Hůlek, Julius: Gratulace F. X. Thurimu (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 4, s. 9–10).
 
Antonín Libicher


Datum poslední změny: 17.7.2008