Český hudební slovník osob a institucí

Holý, Miroslav

Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 14.6.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 5.9.2005

Holý, Miroslav, vojenský kapelník, narozen 14. 6. 1927, Mcely (okres Nymburk), zemřel 5. 9. 2005, Praha.


Vystudoval obecnou a měšťanskou školu, v letech 1935–39 se soukromě vzdělával ve hře na housle u bývalého vojenského hudebníka, později (1939–45) bral soukromé hodiny hry na trombon a zpěvu (baryton) a hrál v dětské kapele. Potom pracoval v Mladé Boleslavi a čtyři roky strávil ve velkém dechovém závodním orchestru Škoda Mladá Boleslav. Po válce přišel do Prahy, rok se věnoval soukromému studiu trombonu u Jaroslava Ušáka, pak byl krátce dělníkem ve Škodě Mladá Boleslav. Roku 1948 se stal hráčem orchestru pěšího pluku 36 (47), o rok později přešel do posádkové hudby Praha (hudby 5. pěší divize). Od roku 1950 působil u Hudby hradní stráže, která byla po rozpuštění v roce 1952 včleněna k Ústřední hudbě československé armády. U ní působil jako kapitán (1957), později velitel (1963) a plukovník (1980). V roce 1987 odešel do výslužby.

Dílo:

Dílo literární


Svět tleská Ústřední hudbě (Naše vojsko, Praha 1990).

Literatura:

Zpravodaj Klubu absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ a Svazu vojáků v záloze (č. 84, září 2005, s. 1).


Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 3.11.2009