Český hudební slovník osob a institucí

Šimčík, Josef

Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 20.3.1872
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 30.9.1920

Šimčík, Josef, vojenský kapelník, narozen 20. 3. 1872, Uherské Hradiště, zemřel 30. 9. 1920.

 

V letech 1889–92 působil jako dobrovolník u hudby pěšího pluku 84, pak v orchestrech pěších pluků 4 (1892) a 3 (1893). Roku 1902 se stal kapelníkem u pěšího pluku 25. U útvaru setrval až do konce první světové války, v listopadu 1918 byl ustanoven prozatímním kapelníkem Slovácké brigády v Hodoníně přejmenované na posádkovou hudbu Hodonín. V jejím čele stál do roku 1920, kdy jej ze služby vytrhla předčasná smrt.


Literatura:

Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapešť 1994).

Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreich-Ungarns 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 3/155 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).

Bohumil Pešek
– Eva Vičarová


Datum poslední změny: 14.7.2009