Český hudební slovník osob a institucí

Synek, Alois

Charakteristika: Houslista a vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 23.5.1885
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 20.2.1950

Synek, Alois, houslista a vojenský kapelník, narozen 23. 5. 1885, Stará Huť (Příbram), zemřel 20. 2. 1950, Praha.

 

V letech 1899–1905 studoval na pražské konzervatoři hru na housle ve třídě Štěpána Suchého a Josefa Ševčíka. Po absolutoriu založil České trio, které koncertovalo i v Paříži a Londýně.

Koncem roku 1906 nastoupil dobrovolně k hudbě pěšího pluku 73, u níž se stal sólovým houslistou. V letech 1908–14 pak působil jako koncertní mistr a později druhý kapelník České filharmonie. Poté působil opět jako koncertní mistr v chorvatské Opatiji. Po vypuknutí první světové války byl povolán do armády a sloužil u pěšího pluku 73 v Praze. V roce 1918 se stal kapelníkem 1. československého dobrovolnického pluku, o rok později byl jmenován kapelníkem posádkové hudby Praha 1 (ve stavu československého pěšího pluku 28, v roce 1920 určena plukovní hudbou pěšího pluku 45). Službu nenastoupil a v roce 1921 odešel do zálohy. Až do roku 1946 působil jako první houslista v orchestru Národního divadla.


Literatura:

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).

Album reprezentantů všech oborů veřejného života československého (Praha 1927, fotografie).

Dorůžka, Lubomír: Karel Vacek (Praha 1984, s. 45–47).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, kmenový list, výkaz, vlastnoruční přihláška do československé armády z 5. 12. 1918).

Státní ústřední archiv Praha (policejní přihláška).

 

Bohumil Pešek – Eva Vičarová


Datum poslední změny: 9.7.2009