Český hudební slovník osob a institucí

Absolonová-Bufková, Karla

(Wanklová)
Charakteristika: Národopisná pracovnice a organizátorka

Datum narození/zahájení aktivity: 7.2.1855
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 29.11.1941

Absolonová–Bufková, Karla (roz. Wanklová), národopisná pracovnice a organizátorka, narozena 7. 2. 1855, Blansko, zemřela 29. 11. 1941, Praha.
 
Dcera lékaře, archeologa a antropologa Jindřicha Wankla (1821–97) a národopisné pracovnice Elišky (též Alžběty) Wanklové roz. Šímové (1832–1903). Sestra sběratelky lidových tanců a zvyků, národopisné pracovnice Lucie Bakešové-Wanklové (1853–1935), matka významného českého archeologa Karla Absolona (1877–1960).
Byla známou beletristkou, zabývala se především sběrem pověstí z Moravského krasu a částečně sběrem hudebního folkloru. Je autorkou dvou dětských knih Z Ječmínkovy říše a Pověsti a pohádky z Moravského Krasu a divadelních her Me sme vehrále a Tulák. Studie, polemiky, krátké povídky publikovala v řadě periodik, například Ženský svět, Ženské listy, Národní listy, Osvěta, Časopis vlasteneckého spolku v Olomouci a další. Jejím prvním manželem byl boskovický lékař Vilibald Absolon (1843–82), po jeho smrti se podruhé provdala za účetního zemské banky v Praze Edurda Bufku (?–1921). Jeho synem byl významný český fotograf, průkopník autochromu Vladimír Jindřich Bufka (1887–1916).


Literatura:

Kladivo, Berthold: Zlatá rodina (Blansko 1936).
Bednářová, Věra: Wanklovy dcery (Vlastivědná ročenka okresního archivu Blansko, 1972).
Sedláčková, Simona: Lucie Bakešová (Brno 2003).
Kostrhun, Petr: Mamutí projekty prof. Karla Absolona (Archeologické rozhledy 55, 2003, s. 76–127).
 
Simona Sedláčková


Datum poslední změny: 11.4.2009