Český hudební slovník osob a institucí

Pěvecké dívčí kvarteto katedry hudební výchovy Ostravské university

Charakteristika: Dívčí pěvecké kvarteto

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.2008

Pěvecké dívčí kvarteto katedry hudební výchovy Ostravské univerzity, dívčí pěvecké kvarteto, zahájení činnosti 2008, Ostrava.


Soubor vystupuje ve složení Silvie Schmuckerová (1. soprán), Zuzka Lasotová (2. soprán), Katarína Kuchařová (1. alt) a Jana Zaoralová (2. alt). Jejich první větší vystoupení proběhlo v říjnu 2008, kdy se zúčastnily koncertu u příležitosti oslav 55. výročí založení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Na repertoáru kvarteta se objevují skladby různých slohových období.


Libor Pavlíček


Datum poslední změny: 26.10.2009