Český hudební slovník osob a institucí

Pražské Mozartovo trio

Charakteristika: Dechové trio

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1991

Pražské Mozartovo trio, dechové trio, založeno 1991, Praha.

 

Dechové trio vzniklo ve složení Štefan Britvík (klarinet a umělecký vedoucí), František Hlucháň (klarinet, do 1999), Petr Legát (fagot, do 2007). Do souboru dále nastoupili Miloš Bydžovský (klarinet, od 2000) a Petr Němeček (fagot, od 2008). Trio se zaměřuje na hudbu z období klasicismu a základem repertoáru jsou divertimenta Wolfganga Amadea Mozarta. Do repertoáru dále zařazuje archivní skladby málo hrané nebo znovuobjevené (Vojtěch Nudera, František Alexius, Jan Nepomuk Vent a další). Tyto kompozice vyhledává v archivech a k interpretaci připravuje umělecký vedoucí souboru Štefan Britvík. Soubor spolupracuje se soudobými skladateli (Eduard Douša, Otomar Kvěch), kteří triu věnovali některé své skladby. Soubor pravidelně vystupuje na koncertech v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze s pěvkyní Národního divadla Yvonou Škvárovou. S Pražským Mozartovým triem dále spolupracují instrumentalisté Tomáš Secký a Jaroslav Secký (lesní rohy, členové České filharmonie a Symfonického orchestru Českého rozhlasu), Zuzana Němečková (varhany a cembalo), sopranistka Dagmar Vaňkátová (členka Státní Opery Praha) a další.


Diskografie:

Prague Mozart Trio (Multisonic 1993).

Literatura:

www.praguemozarttrio.com

 

Radek Poláček


Datum poslední změny: 23.10.2011