Český hudební slovník osob a institucí

Bradácž, Petr

(Bradáč)
Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození není známé.
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1803

Bradácž, Petr (psán též Bradáč), hornista, datum a místo narození neznámé, zemřel 1803, Vídeň (Rakousko).

Vynikající virtuóz na lesní roh, žák Josefa Matějky staršího (podle slov samotného Matějky jeho nejlepší žák). V roce 1800 byl členem kapely krumlovského pána, hraběte Josefa Adama Schwarzenberga.

Nejprve byl schwarzenberským poddaným na statku Jinonice u Prahy, po vyučení u Matějky zažádal o místo hornisty. Kníže Josef Adam Schwarzenberk zaměstnával tradičně dva hornisty − Bradáč si tedy k sobě našel druhého hornistu, poddaného hraběte Martinice Josefa Fikara, a kníže je přijal 1. prosince 1767 do služby (o náklonnosti knížete k hudbě vypovídá jeho nařízení krumlovskému správci Burckardovi z roku 1762, ve kterém důrazně vybízí, aby při přijímání do knížecích služeb byli upřednostňováni hudebně schopní adepti, Státní okresní archiv Třeboň, fond Velkostatek Český Krumlov, signatura I 8 B a). Oba hornisté dostávali roční plat 170 zlatých a naturálie (stravné, obuv, ošacení atd.).


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz (s. 197).

II. Ostatní

Záloha, Jiří: Hudební život na dvoře knížat ze Schwarzenberku v 18. století (Hudební věda 24, 1987, s. 43−62).

Fitzpatrick, Horace. The Horn and Horn Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 201).

Jandová, Lucie: Hudba v Českém Krumlově (diplomová práce, Masarykova univerzita, Katedra hudební výchovy, Brno 2007, vedoucí práce Vladimír Richter; s. 41).

Voříšek, Martin: Kapela schwarzenberské gardy v Českém Krumlově (disertační práce, Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy, Brno 2008, vedoucí práce Miloš Štědroň).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 21.9.2011