Český hudební slovník osob a institucí

Midlář

(Midlárž)
Charakteristika: Hornista

Datum narození/zahájení aktivity: Datum narození i úmrtí neznámé (18. století)

Midlář (psán Midlárž), hornista, datum a místo narození i úmrtí neznámé (18. století).

Hornista českého původu, který působil (podle svědectví Lassera, dvorního tenoristy bavorského kurfiřta) v letech 1784–99 ve Stuttgartu a Zweibrückenu. Spolu s ním zde pobýval další hornista českého původu, Jan Matuška (Johann Matuschka). Jeho další osudy nejsou známy.


Literatura:

I. Lexika

Dlabacz (1815, svazek 2, s. 318).

II. Ostatní

Fitzpatrick, Horace: The Horn and Horn-Playing and the Austro-Bohemian Tradition from 1680 to 1830 (London 1970, s. 121).

Tereza Berdychová


Datum poslední změny: 15.2.2012