Český hudební slovník osob a institucí

Doubek, Štěpán

Charakteristika: Hudební pedagog, skladatel a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 15.9.1872
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.12.1920

Doubek, Štěpán, hudební pedagog, skladatel a varhaník, narozen 15. 9. 1872, Dobronice u Bechyně, zemřel 3. 12. 1920, Banská Bystrica.

Studoval na reálce v Tá­boře (maturita 1890), byl učitelem, pak varhaníkem při hlavním kostele v Táboře (od 1896). Složil státní zkoušky z varhan, klavíru a zpěvu (1898/99) a učil pak na táborské reálce i gymnáziu zpěvu a byl sbormistrem zpěváckého spolku Hlahol. Po převratu (1918) profesorem hudby na učitelském ústavu v Banské Bystrici (od 1919). Napsal mužský sbor Letní večer, symfonické básně Při zá­padu slunce a Při východu slunce, scherzo pro orchestr, rovněž taneční skladby.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006