Český hudební slovník osob a institucí

Emmert, František

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 19.5.1940

Emmert, František, skladatel, narozen 19. 5. 1940, Dvojhradí, Dubá v Krušných horách.

Po absolvování Vyšší hudebně pedagogické školy v Praze (1954–56) studoval klavír a kompozici na pražské konzervatoři (1956–61). Na brněnské JAMU vystudoval kompozici u Jana Kapra (1961–65) a v rámci umělecké aspirantury u Miloslava Ištvana (1967–70). Po skončení aspirantury byl přijat na JAMU jako odborný asistent pro hudební teorii a instrumentaci, od roku 1975 vyučuje též hlavní obor skladba. Roku 1991 byl habilitován.
Skladatelsky se uplatňuje ve všech oborech, jeho rukopisy jsou uloženy v Českém hudebním fondu a knihovně JAMU. Jeho Vánoční oratorium zaznělo roku 1971 v Drážďanech, Státní filharmonie Brno premiérovala vokální symfonii Sluneční země (dirigent Zdeněk Košler, 1975) a 7. symfonii (dirigent František Jílek, 1981). Jeho Motetto Salmo 22 zaznělo v podání souboru Trio pianovo roku 2002 ve Weimaru.
Emmertova kompoziční činnost získala řadu ocenění: 1975 Krajská cena Leoše Janáčka, 1975 zvláštní cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců a Českého hudebního fondu (Zpěvavá krajina), 1985 Jihlava (Maminčiny oči), 1996 cena rozhlasové stanice Vltava „Berla sv. Vojtěcha“, 1998 hlavní cena Musica Sacra Brno (Proprium Svatodušní).


Dílo:

I. Dílo hudební (výběr)

Orchestrální skladby

Tamango, suita pro smyčce a bicí (1962);
Concertino pro klavír a komorní orchestr (1964), JAMU 18’;
Symfonie č. 1 pro recitátora a symfonický orchestr (1965);
Koncert pro housle a orchestr (1965);
Koncert pro klavír a orchestr (1968);
6. symfonie Nelson III Colliery (197475);
10. symfonie Euanggelion (1985);
12. symfonie Veraikon (1986).

Kantáty a oratoria
Requiem (1969);
Vánoční oratorium na text Šteyerova kancionálu (1971);
Sluneční země, vokální symfonie, text Drang-Tran-Con a vietnamská lidová poezie (1972–73);
Stabat mater (1976–78);
Pašije (1982);
Que soy l’imaculada Councepcion, oratorium na text „Píseň Berandetty Franze Werfel (1985).

Vokální
5 písní pro alt na text Otakara Březiny (1969);
9 žalmů pro soprán a varhany I a II (1986);
Biblické písně pro dva soprány a varhany (1986).

Komorní
Romance pro hoboj a klavír (1980);
Trnová koruna, žesťový kvintet (1986).


II. Dílo literární

Poznámky k instrumentaci I. (JAMU Brno, 2. vyd. 2001);
Poznámky k instrumentaci II. (JAMU Brno, 2. vyd. 2001).

Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 24.10.2005