Český hudební slovník osob a institucí

Slezák, Matěj

Charakteristika: Pedagog a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity: 17.10.1842
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 21.4.1915

Slezák, Matěj, pedagog a sbormistr, narozen 17. 10. 1842, Lnáře, zemřel 21. 4. 1915, Plzeň.

 

Studoval v Písku a Českých Budějovicích, kde v roce 1861 získal po absolvování učitelského ústavu učitelskou způsobilost. Jako učitel vystřídal několik postů. Učil v Milevsku, Kolinci a Plánici u Klatov a od roku 1869 v Plzni. Po příchodu do Plzně se stal členem pěveckého spolku Hlahol a brzy byl zvolen do jeho výboru. Krátce zastával funkci jednatele a také druhého sbormistra. Po odchodu Hynka Pally se stal v letech 1874–93 prvním sbormistrem. Nedosahoval Pallových uměleckých kvalit, ale svou vytrvalostí a pílí dosáhl největších úspěchů přípravou a provedením velkých kantátových děl Antonína Dvořáka (Stabat mater v roce 1885 a Lužanská mše D dur v roce 1888). Připravil a v roce 1885 uvedl premiéru Dvořákových Svatebních košil. Byl to pilný a skromný sbormistr, který dokázal udržet umělecké kvality Hlaholu, oceněné i Antonínem Dvořákem u příležitosti dirigentské spolupráce.

 

Jaroslav FialaDatum poslední změny: 2.2.2009