Český hudební slovník osob a institucí

Málek, Otakar

Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 20.12.1875

Málek, Otakar, klavírista, narozen 20. 12. 1875, České Budějovice.
 
Vystudoval v rodišti gymnázium, pak pražskou konzervatoř (klavír u Hanuše Trnečka, 1892–97). Zdokonalil se u Alfréda Grünfelda ve Vídni, kde také vystoupil veřejně (1898). Vystupoval pak s Janem Kubelíkem (Vídeň, Praha). Psal německé písně.

Literatura:

I. Lexika
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis, Národní muzeum Praha).
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Dalibor 21, 1899, 135.
Světozor 1899, 274.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006