Český hudební slovník osob a institucí

Skop, Václav Felix

(Škop)
Charakteristika: Hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 20.11.1848
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 4.12.1932

Skop, Václav Felix (psán též Škop), hudební pedagog, narozen 20. 11. 1848, Ústí nad Orlicí, zemřel 4. 12. 1932, Insbruck (Tyrolsko).

Vystudoval gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, absolvoval pražskou varhanickou školu (1865–67). Působil na učitelském ústavě v Petrinji (Chorvatsko), pak při­dělen do Insbrucku (1878), kde i na od­počinku. Podle svých údajů napsal do roku 1903 na šedesát skladeb všeho druhu, nejvíce vo­kálních (35), také opery.

Literatura:

I. Lexika
Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rukopis, Národní muzeum Praha).
ČSHS.

II. Ostatní
Branberger, Jan: Konservatoř hudby v Praze (Praha 1911).
Zábrodský, Josef: Paměti Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí vydané na památku stoletého jejího trvání (Ústí nad Orlicí 1904, s. 173).
Program Cecil­ské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí 29. a 30. 8. 1903.

Petr Macek
Datum poslední změny: 24.2.2006