Český hudební slovník osob a institucí

David, Zdeněk

Charakteristika: Klavírista, zpěvák, pedagog a kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 10.11.1882
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 28.6.1945

David, Zdeněk, klavírista, zpěvák, pedagog a kapelník, narozen 10. 11. 1882, Lovosice (u Litoměřic), zemřel 28. 6. 1945, Bohumín.
 
V letech 1896–1903 studoval klavír u Josefa Jiránka na pražské konzervatoři, pak přijal po svém učiteli místo profesora na gymnáziu v ukrajinském Charkově. V Rusku navázal koncertní spolupráci s Jaroslavem Kocianem a Ševčíkovým kvartetem. Po návratu do Prahy (1906) se za podpory Karla Kovařovice pokusil o dráhu tenoristy v Národním divadle. Po neúspěchu studoval zpěv v Miláně (1910), poté pěvecké dráhy zanechal a věnoval se klavírnímu umění. Koncertoval s italským violoncellistou Enricem Mainardim v Itálii, Paříži a Londýně. Roku 1914 přišel znovu do Charkova a vyučoval na místní konzervatoři. Za první světové války se přihlásil do československé legie a stal se kapelníkem 1. československého střeleckého pluku (1916–18). Rok působil na charkovské konzervatoři, poté tři roky vyučoval klavír v Uměleckém studiu při ředitelství jižních státních drah. Po návratu do vlasti (1921) spoluúčinkoval s Emou Destinnovou, Janem Kubelíkem, Vášou Příhodou, Mattiou Battistinim a jinými, vyučoval též klavír a zpěv. Je autorem klavírních skladeb a písní, vše v rukopise.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
PHSN.
 
II. Ostatní
Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911. Pamětní spis k stoletému jubileu založení ústavu (Praha 1911).
Nejedlý, Zdeněk: Opera Národního divadla (2 sv., Praha 1935).
Schránilec, Josef: Za slávou (Praha 1961).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).
Soukromý archiv Bohumila Peška.
 
Bohumil Pešek – Eva Vičarová
Datum poslední změny: 20.1.2009