Český hudební slovník osob a institucí

Hodek, Břetislav

Charakteristika: Literární vědec, překladatel, lexikograf a libretista

Datum narození/zahájení aktivity: 24.5.1924
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.3.2007

Hodek, Břetislav, literární vědec, překladatel, lexikograf a libretista, narozen 24. 5. 1924, Praha, zemřel 18. 3. 2007.

 

Po maturitě na reálném gymnáziu v Praze vystudoval anglistiku, hudební vědu a estetiku na Univerzitě Karlově, roku 1950 zde získal titul PhDr. V letech 1947–52 byl hudebním referentem Lidové demokracie. Od roku 1954 pracoval jako anglický hudební redaktor nakladatelství Artia v Praze, jeho péčí zde vyšla řada monografií o českých skladatelích (Sme­tana, Dvořák, Foerster, Janáček a jiní), též v cizojazyčných překladech. V letech 1967–85 byl zaměstnán v Československé akademii věd, byl jedním z předních shakespearovských badatelů. Je autorem řady překladů a spoluautorem Velkého anglicko-českého slovníku (Praha 1984 s reedicemi). Na námět Boženy Němcové napsal libreto k opeře Čertův švagr, zhudebněné Karlem Risingrem (1953). V rukopisu zůstala jeho práce o opeře Jessika Josefa Bohuslava Foerstra.


Literatura:

ČSHS.

Wikipedia.

 

Jana Spáčilová


Datum poslední změny: 8.1.2012