Český hudební slovník osob a institucí

Boček, Karel

Charakteristika: Hudební spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 3.1.1871
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 18.10.1957

Boček, Karel, hudební spisovatel, narozen 3. 1. 1871, Kardašova Řečice, zemřel 18. 10. 1957, České Budějovice.

Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci, kde roku 1890 maturoval. Do roku 1894 studoval bohosloví a gregoriánský chorál v emauzském klášteře v Praze a také u solesmesských benediktýnů na jihoanglickém ostrově Wightu. Díky těmto studiím se u nás stal jedním z předních odborníků v otázkách čistoty a způsobu přednesu gregoriánského chorálu. Od roku 1901 působil v Českých Budějovicích, kde byl proboštem. Od roku 1912 byl předsedou diecézní jednoty cyrilské a intenzívně pěstoval gregoriánský chorál, o němž také psal články do časopisu Cyril.


Dílo:

Dílo literární

Články a stati (výběr)

Chorál edice vatikánské (Cyril 39, 1913, č. 4, s. 61–64; č. 5, s. 100–103; č. 6, s. 117–121; č. 7, s. 140–141);

Propagace chorálu (Cyril 59, 1933, č. 3–4, s. 33–35);

Transkripce chorálu (Cyril 59, 1933, č. 9–10, s. 98–100; 1934, č. 1–2, s. 7–10);

„Loučení, loučení...“ (Cyril 60, 1934, č. 3–4, s. 35–36);

Stíny transkripce chorálu (Cyril 61, 1935, č. 1–2, s. 9–11);

Nová éra Cyrilských Jednot (Cyril 61, 1935, č. 3–4, s. 31–33);

Koncerty na varhany (Cyril 61, 1935, č. 7–8, s. 81–83);

Jest žádoucno (Cyril 62, 1936, č. 7–8, s. 90–92);

Rytmus? (Cyril 63, 1937, č. 1–2, s. 9–12);

Mediatio correpta (Cyril 63, 1937, č. 7–8, s. 85–88);

Písecký chrámový sbor v rozhlase (Cyril 66, 1940, č. 7–8, s. 83–85).

Literatura:

ČSHS (Bohumír Štědroň).

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 20.1.2012