Český hudební slovník osob a institucí

Doležal, Josef 2)

Charakteristika: Houslista a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 28.11.1913

Doležal, Josef, houslista a hudební pedagog, narozen 28. 11. 1913, Praha, zemřel 2000.


Studium hry na housle absolvoval na pražské konzervatoři ve třídě Jindřicha Bastaře (1927−34). Během studia se stal primáriem ústavního kvarteta a koncertním mistrem žákovského orchestru konzervatoře. Ve studiu pokračoval na mistrovské škole u Karla Hoffmanna (1934−36) a Jindřicha Felda (1936−38). Od roku 1936 byl členem Symfonického orchestru pražského rozhlasu. Následně působil jako 1. koncertní mistr v Ostravském rozhlasovém orchestru (1938), Malého rozhlasového orchestru v Brně (1939), Velkého symfonického orchestru v Brně (1951) a Státní filharmonie v Brně (1958−78). Za dobu svého působení v brněnské filharmonii vytvořil množství rozhlasových snímků.

Josef Doležal byl rovněž vynikajícím komorním hráčem, v roce 1940 založil Doležalovo kvarteto, jehož primáriem byl více než dvacet let. Skladatel František Pícha mu věnoval své Trio pro housle, violu a soprán.

Neméně důležitá byla jeho pedagogická činnost. V letech 1959−64 působil na brněnské konzervatoři a od roku 1965 vyučoval na brněnské JAMU. Vychoval řadu vynikajících houslistů (Emil Nosek, Miloslav Masařík a jiní).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

II. Ostatní
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

Libor Pavlíček


Datum poslední změny: 17.11.2009