Český hudební slovník osob a institucí

Naše poklady

Charakteristika: Hudebně vědná knižní edice

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1944
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1945

Naše poklady, hudebně vědná knižní edice.
 
Edici redigoval Fridolín Macháček a vydával František Novák v Praze. Přinesla dva obsáhlé a cenné svazky, a to Vladimíra Němce Pražské varhany (1944) Josefa Huttera Hudební nástroje (1945).

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006