Český hudební slovník osob a institucí

Vacek, Karel Václav

Charakteristika: Hudební pedagog, dirigent, skladatel a houslista


Vacek Karel Václav, hudební pedagog, dirigent, skladatel a houslista, narozen 5. 6. 1908, Hřebec (u Kladna), zemřel 8. 12. 1982, Buštěhrad.

V letech 1923–27 byl elévem Vojenské hudební školy v Praze (plukovní hudba pátého pěšího pluku TGM). Následovalo studium hudební pedagogiky na pražské konzervatoři (1931–35). Soukromě rovněž navštěvoval hodiny skladby u O. Šína a dirigování u P. Dědečka. V roce 1937 vykonal Státní zkoušku ze sbormistrovství a řízení orchestru. Hudební vzdělání si pak doplnil o studium skladby u Antonína Modra (1939–40).

Byl správcem České hudební školy v Českém Krumlově (1935–38), rovněž sbormistrem spolku Dalibor. Následující rok 1938–39 působil jako učitel zpěvu na reálném gymnáziu v Českých Budějovicích, kde vedl studentský orchestr. Později se nakrátko (1939–41) usadil v Příbrami, zde byl ředitelen Dvořákovy hudební školy a dirigentem tamější filharmonie. V letech 1941–43 vyučoval zpěv na reálce v Praze Libni a následně (1943–47) působil jako první houslista ve Filmovém symfonickém orchestru tamtéž (FISYO; Podnikový orchestr Filmových ateliérů AB Barrandov). Paralelně též působil v Buštěhradě, kde založil a řídil Hudební školu, která se později stala pobočkou nové založené Hudební školy v Kladně (1946). Kladenskou školu řídil až do roku 1953. V letech 1949–51 byl dirigentem Orchestrálního sdružení pražských učitelů a následně se vypracoval na funkci krajského inspektora hudebních škol (1952 až 1958), poté byl ředitelem Vyšší hudebně pedagogické školy (1954 až 1958). Úspěšně působil (1958–61) jako zástupce ředitele Státní konzervatoře v Praze, za jeho působnosti bylo obnoveno operetní oddělení (ved. odd. Oldřich Nový). Vacek Karel Václav se zasloužil o založení Státní konzervatoře v Plzni a byl jejím prvním ředitelem. Po odchodu do důchodu se věnoval komponování a literárně vědecké činnosti, rovněž obnovil činnost Pěveckého sboru Buštěhrad.


Literatura:

ČSHS.

 

Simona Kostrhunová


Datum poslední změny: 28.1.2017