Český hudební slovník osob a institucí

Hlucháň, Jan

Charakteristika: Varhaník

Datum narození/zahájení aktivity: 18.7.1890
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.12.1959

Hlucháň, Jan, varhaník, narozen 18. 7. 1890, Rožnov pod Radhoštěm, zemřel 22. 12. 1959, Praha.

 

V letech 1905−06 studoval na brněnské varhanické škole a následně na pražské konzervatoři (1908−10). Poté se stal varhaníkem v Hutisku u Rožnova pod Radhoštěm (1906−07). Jeho varhanická dráha pokračovala v letech 1909−15 v Dobřichově u Peček (okres Kolín). Po ukončení vojenské služby a studiu pedagogického oddělení pražské konzervatoře složil státní zkoušku ze sborového zpěvu a stal se učitelem hudební výchovy na pražských školách či také v Deylově ústavu slepců (založen roku 1912). Roku 1958 se stal ředitelem kůru v Kostele sv. Ignáce v Praze. Zároveň byl sbormistrem ve sborech Lumír-Pečky, Smetana-Vršovice, Ozvěna-Karlín či Hálek-Břevnov.

Jan Hlucháň byl činný i literárně. Přednášel v Osvětovém svazu, spolupracoval s nakladatelstvím Česká katolická charita či s vydavatelstvím Informatorium musicale internationale, ve kterém roku 1933 vydal album životopisů a fotografií českých hudebních skladatelů. Vydal také album houslistů Corelli – Ševčík.

Dílo:

Dílo hudební

 

Klavírní

Starosvětské písně na klavír (Praha, Zdeněk Vlk);

Písně a tance z Čech a Moravy (tamtéž);

Zpíváme si vesele (Praha 1959, Státní nakladatelství KLHU);

Betlémské hvězdičky (Praha 1952, Orbis);

Národní písně a tance (Praha, Státní nakladatelství KLHU);

Zahrajme si čtyřručně (Praha 1960, tamtéž);

Klavírní album (Praha 1960, tamtéž).

 

Duchovní

Květnice Mariánská (Praha 1946, s Bedřichem Antonínem Wiedermannem, Kotrba);

Slavností sbor české mládeže (tamtéž);

Pohřební písně a sbory (tamtéž);

Vánoční mše lidová (vlastní náklad);

25 písní pohřebních (vlastní náklad).

Literatura:

ČSHS.

PHSN.

 

Ludmila Janoušková
Datum poslední změny: 7.10.2010