Český hudební slovník osob a institucí

Blaha, František

Charakteristika: hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity: 1.6.1912

Blaha, František, hudební pedagog, narozen 1. 6. 1912, Horní Újezd (okr. Přerov).

 

Studoval na učitelském ústavu ve Valašském Meziříčí (1928–32) a zároveň navštěvoval soukromé hodiny hudební teorie u J. N. Poláška. Působil jako učitel ve Strání u Uherského Brodu (1932–34), kde vedl pěvecký kroužek a v Uherském Brodě, kde byl sbormistrem pěveckého spolku Dvořák. Vyučoval též na pokusných školách ve Zlíně. Byl vedoucím kabinetu hudební výchovy při Krajském pedagogickém sboru. Psal rozhlasové relace pro mládež, ženy a vzdělávací odbor pro Ostravu, Brno, Košice a Gottwaldov (Zlín). Čestný člen Státního symfonického orchestru kraje Gottwaldov (1954), člen redakční rady časopisu Hudební výchova. Organizoval koncerty pro všeobecně vzdělávací školy na Gottwaldovsku. Byl sbormistrem Smíšeného pěveckého sboru učitelů tamtéž. Redigoval také zpěvníky.


Literatura:

ČSHS.

 

Petr Kostrhun


Datum poslední změny: 9.3.2015