Český hudební slovník osob a institucí

Praus, Arnošt 1)

Charakteristika: Kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 13.7.1851
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 26.6.1912

Praus, Arnošt 1), kantor, narozen 13. 7. 1851, Vamberk, zemřel 26. 6. 1912, Příbor.
 
Na­vštěvoval trojtřídní reálku v Poličce, pak studoval v Pra­ze na učitelské přípravce a na varhanické škole (1868–71). Učil na obecné škole v Rychnově nad Kněžnou a v Olešnici na Morově. Státní zkouška z houslí, zpěvu a klavíru (Praha 1883), byl učitelem hudby na učitelském ústavě v Příboře (1891–1907). Složil pro mužský sbor Slav­nostní sbor (J. Úlehla, opis z 1889 v Národním muzeu v Praze).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Památník na oslavu 60. výročí učitelského ústavu v Příboře 1935, 113.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 22.2.2006