Český hudební slovník osob a institucí

Háša, Josef 2)

Charakteristika: Vojenský kapelník a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 16.7.1891
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.4.1979

Háša, Josef 2), vojenský kapelník a skladatel, narozen 16. 7. 1891, Praha, zemřel 3. 4. 1979, Olomouc.


Studoval klavír u Karla Hoffmeistera a skladbu u Ondřeje Horníka na pražské konzervatoři (1908–11). Vojenskou službu absolvoval u hudby pěšího pluku 28 (1912–14) posádkami v Innsbrucku a v Praze. S útvarem se v průběhu první světové války ocitnul na ruské frontě, kde v roce 1914 upadl do ruského zajetí. Roku 1918 se osvědčil jako organizátor a kapelník u 2. jezdeckého pluku československých legií v ruském Tjumeni. Tento orchestr fungoval za velmi těžkých podmínek, přesto jeho zásluhou dosahoval velmi dobrých výsledků. Po návratu do vlasti se stal kapelníkem u pěšího pluku 6 v Olomouci (1920–37). V roce 1924 vykonal státní zkoušku učitelské způsobilosti ze hry na klavír. Napsal na sto skladeb a pořídil četné úpravy a orchestrace. Některé jeho skladby provedl spolek Žerotín v Olomouci, zvláště ženský sbor Astry (1926) a smíšený sbor Slepec (1926). Tiskem vyšla Sibiřská fantazie pro dechový orchestr (Olomouc, Promberger), jež byla za okupace zabavena. Z pochodů patří k nejznámějším Uvítací pochod 2. jezdeckého pluku. Josef Háša byl nositelem válečných vyznamenání.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Gregor, Vladimír: Památník pěvecko-hudebního spolku Žerotín v Olomouci 1880–1950 (Praha 1952).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy, KLEG, rozkazy 2. jezdeckého pluku).


Bohumil Pešek – Eva Vičarová

Datum poslední změny: 24.10.2009