Český hudební slovník osob a institucí

Kolomazník, Antonín

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 30.9.1912

Kolomazník, Antonín, houslař, narozen 30. 9. 1912, Praha.
 
V letech 1926–1930 se vyučil u svého švagra houslaře Alfonse Františka Vávry v Praze. Téhož roku vykonal tovaryšskou zkoušku u Karla Josefa Dvořáka za účasti Julia Hubičky. U Vávry potom pracoval ještě čtyři roky, až do nástupu vojenské služby v roce 1934. Po návratu pracoval u Vávry již jen po zaměstnání. V roce 1952 začal působit jako houslař v Družstvu výrobců hudebních nástrojů v Praze, kde byl po tři roky jeho předsedou. V roce 1968 se stal členem Kruhu umělců houslařů. V témže roce si otevřel vlastní dílnu v Praze. Pracoval podle modelu Guarneriho.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 68).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 154).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 121–122).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.11.2002