Český hudební slovník osob a institucí

Krichbaum, Johann Karl

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 14.10.1738
Datum úmrtí/ukončení aktivity: Zemřel po 1787

Krichbaum, Johann Karl, houslař, narozen 14. 10. 1738, Vídeň, zemřel po 1787 tamtéž.
 
Vyučil se ve Vídni u Josepha Stadlmanna. Do Prahy přišel před rokem 1760. V roce 1770 pracoval v Praze jako tovaryš u Václava Josefa Michala Eberleho. V témže roce odešel zpět do Vídně, kde se osamostatnil a 20. 6. 1778 získal měšťanské právo.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 71).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 124).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.11.2002