Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Brandeis, Marie

Tisk

(Šmardová)

Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:27.8.1950
Text
Brandeis, Marie (roz. Šmardová), česko-rakouská muzikoložka, narozena 27. 8. 1950, Brno.
 
Po maturitě na humanistickém gymnáziu (1968) studovala na Konzervatoři Brno (1968–1969), obor klavír. V letech 1969–1974 studovala na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno, obory hudební výchova/ hudební věda – čeština. Studium zakončila diplomovou prací Kancionál Jana Roha 1541. Poté působila na středních školách v Boskovicích a Brně. V roce 1978 obhájila disertační práci Nápěvy s proměnlivým tonem v edicích českobratrských kancionálů (PhDr.). Po odchodu do Rakouska nostrifikovala diplomy (Mag. phil., Dr. phil.) a zapojila se do brněnsko-vídeňské muzikologické kooperace. Angažuje se v kulturním dění české menšiny ve Vídni, věnuje se zpracování tematiky hudebních aktivit české menšiny. Aktivně se účastní hudebněvědných kolokvií v Brně (Janáček, modalita, Martinů, instrumentální hudba, hudebníci z českých zemí v Rakousku), Lublani (Martinů, Jakobus Gallus, modalita), Regensburgu (hudba v 1. Československé republice), přednášela na Institut für Volksmusikforschung ve Vídni (moravská hudba) a na Ústavu hudební vědy Masarykovy Univerzity (hudební aktivity vídeňské menšiny).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 3.1.2006