Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Adámek, René

Tisk


Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:21.7.1955
Text
DíloDiskografieLiteratura

Adámek, René, klavírista, narozen 21. 7. 1955, Rumburk.

Studoval hru na klavír u Jana Marcola na Státní konzervatoři v Ostravě (1970–76) a u Vlastimila Lejska na JAMU v Brně (1977–81). Od roku 1976 působil jako učitel Lidové školy umění ve Vítkově, v letech 1983–93 jako její ředitel. V roce 1993 začal vyučovat na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity jako odborný asistent, od roku 1997 zde působí jako docent klavírní a komorní hry. V letech 1997–2000 ve funkci proděkana pro zahraniční styky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Přednáší na vysokých školách u nás i v zahraničí (Polsko, Rakousko), vedl mistrovský kurz na Mozartově akademii (významný žák Marteen van der Veen), publikuje ve sbornících a je zván do porot interpretačních soutěží.

První zahraniční koncertní turné absolvoval v roce 1968 (Švýcarsko), v průběhu dalších let koncertoval v Polsku, Maďarsku, Německu, Francii, Rakousku a Itálii, vystupoval na hudebních festivalech u nás (Janáčkův máj v Ostravě, Mladé pódium v Karlových Varech, Novákovy Teplice) i v zahraničí (Mezinárodní festival českého umění ve Francii). Spolupracoval s řadou orchestrů (Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie ROW Rybnik, Komorní orchestr Leoše Janáčka, Komorní orchestr Boemia), komorních ansámblů (Janáčkovo kvarteto, Kubínovo kvarteto, Drážďanské klavírní duo, Maďarské klavírní duo), pěveckých sborů (Moravský komorní sbor, Pěvecké sdružení moravských učitelů apod.), sólistů např. František Novotný, Bohumil  Smejkal, Jan Hališka, Karel Fiala, Erika Šporerová, Alina Farná, Rolf Wollrad, Yuko Kimura) a dirigentů (Lubomír Mátl, Jiří Malát, Josef Staněk, Tadeusz Hanik, Johannes Moesus). V letech 1980–95 pravidelně vystupoval v klavírním duu s Petrem Hanouskem, s nímž získal druhou cenu a titul laureáta na Mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua v Jeseníku (1980). V sólové i komorní oblasti se věnuje soustavnému uvádění české hudby a propagaci umělecké a pedagogické činnosti svého učitele Vlastimila Lejska a to jak na koncertech, tak i na hudebních nosičích. Spolupracuje s českými  soudobými skladateli (např. Jan Grossmann, Eduard Dřízga), jejichž skladby často uvádí v premiéře (Jiří Gemrot, Vlastimil Lejsek, Libor Ščerba, Vladimír Svatoš, Jiří Laburda).
Dílo
Výuka klavírního dua v oboru komorní hra na Pedagogické fakultě (Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Ars, řada U–3, PdF OU, Ostrava 1999, s. 53–57);
Podíl klavírní pedagogiky na formování osobnosti budoucího učitele hudební výchovy (Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Ars, řada U–4, PdF OU, Ostrava 2002, s. 24–33);
Ein kurzes Abriss der Entwicklung von Klavierschulen unter besonderer Berücksichtigung der Spielelemente in der gegenwärtigen tschechischen Klavierpädagogik (Spiel in Erziehung und Bildung, PdF OU, Ostrava 2001, s. 160–170).
Diskografie
Dvořák, Antonín: Tři mužské sbory na lidové texty s klavírem na čtyři ruce, op. 43 (CD Stylton 1996, 1998), Petr Hanousek – klavír;
Eben, Petr: Hájíčku zelený (úpravy lidových písní pro klavír na čtyři ruce) (CD Stylton 2001), Petr Hanousek – klavír;
Franck, Cézar: Sonáta A dur pro housle a klavír (MC Stylton 1995), Vít Mužík – housle;
Händel, Georg Friedrich: Sonáta D dur pro housle a klavír (MC Stylton 1995), Vít Mužík – housle;
Chausson, Ernest: Koncert D dur pro housle, klavír a smyčcové kvarteto, op. 21 (CD Stylton 1999), František Novotný – housle, Kubínovo kvarteto;
Laburda, Jiří: II. Sonáta pro dva klavíry (CD Stylton 2001), Petr Hanousek – klavír;
Lejsek, Vlastimil: Quattuor ludibrii pro čtyři ruce (CD Stylton 2001), Petr Hanousek – klavír;
Lejsek, Vlastimil: Sonatella (MC Stylton 1995);
Novák, Vítězslav: Kvintet a moll pro dvoje housle, violu, violoncello a klavír, op. 12 (CD Stylton 1999), Kubínovo kvarteto;
Novák, Vítězslav: Můj máj (cyklus skladeb pro čtyři ruce) (CD Stylton 2001), Petr Hanousek – klavír;
Slavický, Klement: Suita pro klavír na čtyři ruce (CD Stylton 2001), Petr Hanousek – klavír;
Zenkl, Michal: Sonáta pro klavír (MC Stylton 1995).
Literatura
I. Lexika
Who is who (Zug 2002).
The International Directory of Distinguished Leadership (ABI Inc. 2003).

II. Ostatní
Lejsková, Věra: Jeseník už podruhé (Opus musicum 12, 1980, č. 6, s. 2–4, 7).
Štěpán, Pavel: Soutěž klavírních duet v Jeseníku (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 11, s. 495).
Zenkl, Luděk: Z ostravských koncertů SČSKU (Opus musicum 17, 1985, č. 6, s. 10–11).
Navrátil, Miloš: Soudobá hudba v podání mladých umělců (Hudební rozhledy 39, 1986, č. 7, s. 303).
Mazurek, Jan: Komorní koncert Aktivu mladých (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 2, s. 62–63).
Štilec, Jiří ml.: Mladé pódium ´87 (Hudební rozhledy 40, 1987, č. 11, s. 490–492).
Navrátil, Miloš: Současná ostravská hudba v konfrontaci (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 2, s. 60).
Blatný, Pavel: Rekapitulace V. Lejska (Opus musicum 30, 1998, č. 1, s. 38–39).
Adámková, Hana: E. Chausson, V. Novák – Kubínovo kvarteto (Opus musicum 33, 2001, č. 2, s. 61).
Němec, Věroslav: Ernest Chausson, Vítězslav Novák (Harmonie, 2002, č. 2, s.43).
Adámková, Hana: Piano duo René Adámek – Petr Hanousek (Opus musicum 34, 2002, č. 1, s. 53).
Němec, Věroslav: René Adámek – Petr Hanousek (Harmonie, 2002, č. 6, s. 48).

Hana Adámková Heidrová
Text

Datum poslední změny: 9.2.2004