Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Schneyd, Jacob

Tisk

(Schneidt; Schneid; Schnayd)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1703
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1758
Text
Literatura

Schneyd, Jacob (psán též Schneidt; Schneid; Schnayd), houslař, narozen 1703, Brno, zemřel 1758, tamtéž.
 
V letech 1718–1722 se vyučil u brněnského houslaře Johanna Benedicta Wasnera. Po vyučení pracoval jeden rok jako tovaryš u různých houslařů. 28. 1. 1723 se v Brně oženil s Annou Marií Blasmannovou. V roce 1725 se osamostatnil v Brně na nynější Peroutkově ulici č. 3 (Kleingasse 291). V letech 1725–1730 vyučil Johanna Bischowského z Brna. 1. 6. 1729 se mu narodil syn Franz Eugen. V letech 1740–1748 pracoval u něho houslař Theodor Lotz (též Lutz), který se v roce 1748 osamostatnil v Bratislavě a později ve Vídni. Tam se věnoval zdokonalení basetového rohu. Jacob Schneyd vyučil v letech 1741–1745 svého syna Franze Eugena, který u něj po vyučení pracoval jako tovaryš až do roku 1758, kdy dílnu po smrti otce převzal.
Literatura
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 107).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Kresák, Mikuláš: Husliarske umenie na Slovensku (Bratislava 1984, s. 61).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 161).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 838).
Čížek, Bohuslav: Soupis hudebních nástrojů v Českém muzeu hudby. Aerofony I. Hranové a plátkové dechové nástroje (Praha 2002, s. 46).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 31.1.2006