Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Könnemann, Artur

Tisk


Charakteristika: Dirigent, hudební skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:12.3.1861
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.2.1931
Text
Literatura

Könnemann, Arthur, dirigent, hudební skladatel a pedagog, narozen 12. 3. 1861, Baden-Baden (Německo), zemřel 10. 2. 1931, Ostrava.
 
Pocházel z rodiny rakouského vojenského kapelníka Miroslava Könnemanna, dlouholetého dirigenta lázeňského orchestru v Baden-Badenu a skladatele dobové populární hudby. Po gymnaziálních studiích a hudebním vzdělávání u svého otce se od počátku 80. let 19. století věnoval dirigentské činnosti (působil jako operní a operetní kapelník i symfonický dirigent). Úspěšný pobyt Jihlavské operní společnosti (Die Iglauer Operngesellschaft) v Ostravě (1886) byl příčinou Könnemannova zakotvení v tomto místě.
Zvláště ostravská německá menšina našla v Könnemannovi výraznou osobnost, sbormistra místního Männergesangsvereinu, dirigenta v roce 1888 jím založeného Orchestrálního sdružení pro klasickou hudbu (Orchester-Verein für classische Musik), úspěšného hudebního pedagoga, ředitele v roce 1893 založeného hudebně vzdělávacího ústavu (Musik – Bildungs – Anstalt), a skladatele. Především v hudebně pedagogické a kompoziční činnosti pokračoval Könnemann i po vzniku samostatného Československa. Jeho hudební škola zajišťovala v osmi studijních oborech kvalitní odborné vzdělání a její učitelé i žáci se (pravidelnými koncerty a interními hudebními akademiemi) podíleli na hudebním životě ostravské německé menšiny. Könnemann se však – spolu s Václavem Ludwigem, Eduardem Bartoníčkem a dalšími – zasazoval i o spolupráci českých a německých hudebníků.
Könnemannův skladatelský odkaz je rozsáhlý a žánrově velmi pestrý (celkem 38 jeho komorních, orchestrálních, hudebně dramatických i sborových opusů je uloženo v Muzikologickém oddělení Ostravského muzea). Pravděpodobně největším skladatelským úspěchem bylo udělení Luitpoldovy ceny (Luitpold-Preis) skladatelově opeře Der Tolle Eberstein (1896). Tragická opera Die Madonna mit dem Mantel byla s úspěchem prováděna na ostravské německé operní scéně v letech 1911–12. Jako hudební pedagog věnoval Könnemann skladatelskou pozornost také instruktivním kompozicím.
Literatura
Mazurek, Jan: Ostravský skladatel Arthur Könnemann (Opus musicum 23, 1991, č. 4, s. 134–38).
Mazurek, Jan: Könnemann, Artur (Biografický slovník Slezska a severní Moravy, sešit 1 (Opava – Ostrava 1993, s. 68).
 
Jan Mazurek
Text

Datum poslední změny: 13.3.2009