Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hůla, Alexandr

Tisk


Charakteristika: Skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.10.1973
Text
DíloLiteratura

Hůla, Alexandr, skladatel a hudební pedagog, narozen 20. 10. 1973, Ostrava.

 

Po absolvování gymnázia vystudoval kompozici ve třídě Milana Báchorka na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (1994–2000). Skladbu také soukromě studoval u Svatopluka Havelky. V období let 1999–2000 byl stipendistou Nadace Českého hudebního fondu, a je rovněž držitelem Prémie Nadace Leoše Janáčka. Působil jako učitel hudební nauky na Základní umělecké škole v Ostravě-Porubě a od roku 2000 jako pedagog hudebně-teoretických předmětů na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Pracoval ve funkci předsedy Asociace hudebních umělců a vědců, tvůrčí centrum Ostrava a jako ředitel festivalu Hudební současnost. Za své skladby obdržel mnohá ocenění ve skladatelských soutěžích Generace: v roce 1997 druhou cenu se skladbou Pět ran Kristových na Kříži, o rok později první cenu za smyčcový kvartet Tajemství víry, v roce 1999 čestné uznání za vokálně-instrumentální skladbu Souznění. V roce 2002 získal prvn cenu s kompozicí Jeho rány. Hůlovy skladby zazněly v rámci Matiné skladatelské soutěže Generace na Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkův máj (1998, 1999, 2002), na festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest v Kroměříži (2000, 2001), na festivalu soudobé hudby Hudební současnost v Ostravě (1995–2002) a na festivalu Sacro song Vlašim (1997). Věnuje se komponování výhradně duchovní hudby, v současné době také studuje teologii a výtvarné umění a provádí muzikoterapii v Psychiatrické léčebně v Opavě.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

 

Kytarová ekumenická mše (1996);

Pět ran Kristových na kříži pro klavír a violoncello (1996);

Byť se mi dostalo jíti... - sonáta pro klavír a housle (1997);

Smyčcový kvartet Tajemství víry (1998);

Souznění pro bas, tenor, bicí nástroje, basovou kytaru, varhany a smyčcový orchestr (1999);

Liturgie Křížové cesty (performance, 2000);

Jeho rány pro klavír violoncello, housle a kompaktní disk (2001).

Literatura

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti (Ostrava 2010).

 

Hana Adámková Heidrová

Datum poslední změny: 13.2.2012