Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dlouhý, Dan

Tisk


Charakteristika: Hráč na bicí nástroje a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:26.2.1965
Text
DíloLiteratura

Dlouhý, Dan, hráč na bicí nástroje a skladatel, narozen 26. 2. 1965, Brno.
 
Vystudoval VUT Brno (1983–88), dále na JAMU Brno obor Bicí nástroje (1988–92), poté studoval kompozici (1993–99) u Aloise Piňose a obor Teorie kompozice (1999–2002), kdy se v rámci doktorandského studia věnoval i výuce.
 
V roce 1985 se stal členem brněnského souboru Art Inkognito (1985–90), z bicí sekce této formace roku 1990 spolu s Adamem Kubíčkem založil Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA, jehož je uměleckým vedoucím a dramaturgem. Dan Dlouhý působí i jako sólový hráč na bicí nástroje a od roku 1994 (nejprve s houslistkou Lenkou Župkovou, kterou v roce 1995 nahradila Jana Horáková) v komorním duu Konvergence, které využívá mimo jiné také elektronické hudební nástroje nebo half-playback. V roce 1995 již s Janou Horákovou realizoval hudebně-herecký projekt Nocojed, na kterém spolupracoval herec a skladatel Martin Dohnal.
 
Příležitostně se zabývá tvorbou i interpretací scénických hudeb pro divadlo a je spolutvůrcem hudby k filmu Vladimíra Michálka Amerika. Spolupracuje s nejrůznějšími umělci, jako perkusionista se např. podílel na nahrávkách Ivy Bittové Classics a Echoes. Věnuje se kompozici; je autorem nebo spoluautorem více než 40 komorních i orchestrálních skladeb pro akustické, elektronické nástroje i jím vytvořené bicí nástroje. Podle svých vlastních slov se snaží tvořit díla „pokud možno inovativní v prostředcích, co nejsilnější ve výrazu a obsahující nějakou mimohudební myšlenku“. Jeho kompozice jsou součástí repertoáru uskupení DAMA DAMA a dua Konvergence, další Dan Dlouhý interpretuje v rámci svých sólových nebo komorních vystoupení. K nejvýznamnějším patří ADAI pro klavír a tři hráče na bicí nástroje (s Adamem Kubíčkem a Ivo Medkem), celovečerní skladba Vlnoplochy (multimediální projekt, 1995) Společně s někdejšími členy uskupení DAMA DAMA (Adam Kubíček, Martin Opršál, Ctibor Bártek) je spoluautorem skladeb Axis Axis (1990) a Hyperrytmy (1993). Podílel se také na realizaci několika multimediálních projektů, jakým bylo např. Planetární oratorium – Adam a Eva (1994), je autorem celovečerní hudebně-vizuální skladby Vlnoplochy (1995). V roce 1998 realizoval s Adamem Kubíčkem a Milanem Popelkou multimediální projekt Údolí lidí. V roce 1995 se stal vítězem kompoziční soutěže Generace se skladbou Nejistoty (pro čtyři hráče na bicí nástroje) a v roce 2000 vítězem soutěže Musica nova.
Dan Dlouhý je i sběratelem a tvůrcem bicích nástrojů. Jeho sbírka více než 900 kusů (z toho část jím vytvořených) tvoří významnou složku instrumentáře DAMA DAMA a v roce 2002 proběhla jejich výstava v Domě umění v Brně.
Dílo
I. Dílo hudební

Instrumentální skladby

Claves, pro pět hráčů na bicí nástroje (1987);
ADAI, pro klavír a tři hráče na bicí nástroje (společný projekt s Adamem Kubíčkem a Ivo Medkem, 1987);
Probouzení, pro bicí sólo (1990);
Axis Axis (Sen Bubo Buba a Marmota Marmoty), pro čtyři hráče na bicí nástroje (společný projekt se Ctiborem Bártkem, Adamem Kubíčkem a Martinem Opršálem, 1990);
Noční invence pro bicí sólo (1991);
Nejistoty pro čtyři hráče na bicí nástroje (1992);
Ke hvězdám blíž pro kytaru, harmoniku a dva hráče na bicí nástroje (1993);
Hyperrytmy pro čtyři hráče na bicí nástroje (společný projekt se Ctiborem Bártkem, Adamem Kubíčkem a Martinem Opršálem, 1993);
Polární noc pro bicí sólo (1993);
Kvartet pro klávesy a smyčce, klavír, cembalo, syntetizér a vibrafon (1994);
Setkání pro citeru, housle a exotické bicí nástroje (dva hráči, 1994);
XI - 24 pro čtyři hráče na bicí nástroje (1994);
Aëria pro citeru a bicí nástroje (jeden hráč, 1994);
Kvartet pro pět fléten (1994);
Caprichos, pro housle a bicí nástroje (společný projekt s Petrem Grahamem, 1995);
Levitace, pro marimbu a violu (1995);
Zhmotňování, pro klavír (1995);
Esoterický mikrokoncert pro elektrofonické housle, syntetizér (dva hráči), vibrafon, marimbu a violoncello (1996);
Konflikt pro dva fagoty a cink (1996);
Pátý element pro amplifikované smyčcové kvarteto, tři hráče na syntetizér, tři hráče na bicí nástroje, sampler, theremin a magnetofonový pás (1999);
Turbulence (2001).

Orchestrální skladby

In medias res pro orchestr (1997);
Mezisvětí (2002).
 
Vokální skladby
Manipulace pro smíšený sbor (1994).
 
Elektroakustické skladby
Divergence (1997);
Konvergence (1998);
Sublimace (1999);
Labyrint geometrie (2000);
Aleph (2002);
Surrealistický objekt (2002);
Aleph (2002);
Turbulence (2001);
Surrealistický objekt (2002);
Theta (2004);
Minoturus X (2004);
16 degrees of frozen feedback (2004).

Rozsáhlejší audiovizuální projekty
Světy bez hranic I (společný audiovizuální multimediální projekt s Ivo Medkem);
Adam a Eva - Planetární oratorium (společný audiovizuální multimediální projekt s Ivo Medkem, Aloisem S. Piňosem, Zbyňkem Matějů, Jiřím Kollertem a Danielem Forró);
Vlnoplochy pro sedm hráčů na speciálně vytvořené bicí nástroje, zvukové instalace, syntetizéry a pás, multimediální audiovizuální projekt, 1995);
Údolí lidí (společný projekt s Adamem Kubíčkem a Milanem Popelkou, 1998);
Svět DAMA DAMA, výstava nástrojů Dana Dlouhého v Brněnském Domě umění (2000).
 

II. Dílo literární

 
Vývoj, výroba a využití nových a netradičních bicích nástrojů (diplomová práce JAMU 1992);
Přehled rytmického členění a způsoby jeho zápisu z hlediska soudobé kompoziční praxe (diplomová práce JAMU 1999);
Přehled, systematizace a zhodnocení tembrálních inovací (disertační práce JAMU 2002);
Bicí nástroje – seriál v časopise Music Store (1997–1999);
Tvorba speciálních hudebních nástrojů – výtvarných objektů – a některé možnosti jejich kompozičního využití (Živá hudba 2002).
Literatura
Müller, Lubomír Ben: Představujeme DAMA DAMA (Hudební rozhledy 1992, č. 4, s. 151–152).
Hudcová, Milena: DAMA DAMA – avantgardní soubor bicích nástrojů (bakalářská práce, Olomouc 1995).
Trtková, Ilona: Středoevropský soubor bicích nástrojů DAMA DAMA (závěrečná písemná práce, konzervatoř Brno 1997).
Zdeněk Král: Na začátku byl tón (Opus Musicum 1999, č. 1, s. 4–8)
Medek, Ivo: Skvělá sóla pro bicí v Brně (HIS bulletin, 1, 1999, s. 5).
Tereza Havelková: Jeden takt Dana Dlouhého (Harmonie 1999, č. 10, s. 28–29).
Švamberk, Alex: Dan Dlouhý klade důraz na novost (Rock a Pop 2000, č. 2, 31–32 ).
DAMA DAMA – Ten years (Czech music 2000, č. 5).
Kilic, Lenka: Okénko do života mladého skladatele v Čechách (Harmonie 2004, č. 7).

www.damadama.cz

Ludmila Kunčarová
Text

Datum poslední změny: 16.2.2009