Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Holubec, Jiří

Tisk


Charakteristika: Hudební teoretik, pedagog a sbormistr

Datum narození/zahájení aktivity:3.2.1959
Text
Dílo

Holubec, Jiří, hudební teoretik, pedagog a sbormistr, 3. 2. 1959, Turnov.

 

Absolvoval hudební výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a hudební teorii na pražské AMU.

Je pedagogem hudební teorie a sborového zpěvu na katedře hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je předseda komise pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací na UJEP (učitelství Hv pro 2. stupeň). Je místopředseda Společnosti pro hudební výchovu České republiky, člen Oborové rady doktorského studia na PF UJEP, obor Hudební teorie a pedagogika, člen Oborové rady doktorského studia na Hudební fakultě AMU Praha, obor Hudební teorie, člen Vědecké rady Ústavu teorie a dějin hudby HAMU Praha, člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a člen ediční rady MUSICA VIVA v nakladatelství TOGGA Praha.

Působí jako sbormistr pěveckého sboru Chorea academia, Děčínského pěveckého sboru, jako umělecký vedoucí orchestru Big Band Bonit. Je předsedou realizačního výboru sympozia Cantus choralis (od r. 2003) a lektor celostátní Letní školy hudební výchovy pro učitele Hv.

 


Dílo

Monografie

Česká hudební teorie 20. století (sondy do stěžejních disciplín). Acta universitatis 103, Studia Musica, UJEP Ústí nad Labem 2004 , ISBN 80-7044-619-6.

Nebojme se klasiky, Editio Bärenreiter Praha 2006 – (90 s. bez notových partů), H 7888, ISMN M-2601 0399-3.

Toru Takemitsu: Větrný kůň (analýza sborového cyklu) - habilitační práce (v rukopise)

 

Články, studie, partitury ve sbornících a odborných časopisech (výběr)

Harmonické funkce v české hudební teorii. In: K aktuálním otázkám hudební teorie a pedagogiky, UJEP Ústí nad Labem, 2002, str. 20-45, ISBN 80-7044-433-9 str. 20-44.

K stodvacátému výročí vydání Skuherského harmonie. In: Živá hudba, Ústav teorie hudby HAMU Praha, 2004, s. 111-118, ISBN 80-903589-1-8.

Tříhlasé ženské sbory. In: Náměty pro učitele hudební výchovy, ISBN 80-7044-091-0, Acta universitatis, 1994, s. 68–74.

Poznámky k funkčnímu systému Karla Risingera. In: Hudební teorie dnes a zítra (M. Hons, ed.), s. 49–63, Nakladatelství HAMU, Praha 2010, ISBN 978-80-7331-195-7.

Čas v hudbě, hudba v čase. In: Acta humanica, s. 68–74, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita, Žilina ISSN 1336-5126.

Tvořivost učitele v oblasti instrumentálních činností. In: Teorie a praxe hudební výchovy, s. 95–100, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2009, ISBN 978-7290-422-8

Voděnka studená. (partitura) In: Hudební nástroje 6/83, XX. ročník, ISSN 0323-1283, s. 224

Jedou huláni. (partitura) In: Hudební nástroje 1/ 90 XXVII ročník, ISSN 0323-1283, s. 21

 

Stati v učebnicích (výběr)

J. Holubec-J. Prchal: Moderní populární hudba ve škole. Zpíváme a hrajeme. Muzikservis Praha 1999, ISBN 99-580607-24.

Irving Berlin- Bílé Vánoce. In: J. Holubec-J. Prchal: Moderní populární hudba ve škole. Zpíváme a hrajeme. Sborová úprava. Muzikservis Praha 1999, ISBN 99-580607-24, s. 18

Petr Janda- Želva. In: J.Holubec-J.Prchal: Moderní populární hudba ve škole. Zpíváme a hrajeme. Sborová úprava. Muzikservis Praha 1999, ISBN 99-580607-24.

 

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 25.3.2015