Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Karas, Joža

Tisk


Charakteristika: Dirigent, houslista a hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity:3.5.1926
Text
DíloDiskografie

Karas, Joža, dirigent, houslista, hudební publicista, narozen 3. 5. 1926, Varšava (Polsko).
 
Po absolvování Akademického gymnasia v Praze (1937–45) vystudoval pražskou konzervatoř u Zdeňka Kolářského (1945–49). Ve hře ne housle se dále vzdělával soukromě u Františka Krejčího a Norberta Kubáta. V letech 1955–57 vystudoval Hartt College of Music na univerzitě v Hartfordu, CT u Raphaela Bronsteina (1955–57, MA).  
Jako koncertní umělec vystupoval v České republice, Kolumbii, Kanadě a USA. Byl členem Symfonického orchestru FOK (1944–45), Orquestra Sinfonica de Antioquia v Medellinu, Kolumbie (1950–51) a Hartford Symphony Orchestra (od roku 1957). V roce 1978 založil Karasovo kvarteto, které koncertovalo v USA, Kanadě, Holandsku a Švédsku. Na hartfordské univerzitě zorganizoval roku 1969 festival soudobé české hudby.
V roce 1970 zahájil soustavné studium hudebních poměrů v koncentračním táboře Terezín a shromáždil více než padesát partitur tam napsaných. Výsledky této činnosti vyvrcholily dokumentárním programem v americké televizi CBS v září 1971. V roce 1975 dirigoval americkou premiéru Krásovy dětské opery Brundibár v Hartfordu a ve vlastním anglickém překladu v Ottavě (1977). O terezínské hudbě často přednášel v rozhlase i televizi a připravil řadu koncertů. Za svoji činnost na poli propagace židovské hudby obdržel od Hartfort Jewish Community Center čestný titul Special Citation (1975), titul čestného občana města New Britain (1983) a Official Citation státu Connecticut (1985). 
Pedagogicky působil na St. Joseph College v Hartfordu, kde vyučoval housle, dirigování a gregoriánský chorál (1962–66) a Yale University v New Haven, kde učil češtinu (1986–87). Od roku 1955 působí jako pedagog houslí a violy na Hartt School of Music.


Dílo

Dílo literární

Samostatné publikace
Music in Terezín 1941–1945 (Pendragon Press 1985, fancouzsky 1993, holandsky 1995).
 
Články v odborném tisku
Czechs and Slovaks in American Music (STTH 1979);
Music in Terezín (Journal of Synagogue Music 1973, Jewish Digest 1974);
Holocaust in Music (3. Philadelphia Conference on Teaching the Holocaust 1977);
The Use of Music as a Means of Education in Terezín (Shoah 1978);
Brundibár (Review of the Society for the History of Czechoslovak Jews 1990);
Operatic Performances in Terezín, Krása’s Brundibár (Theatrical Performance during Holocaust 1999).
 
Ediční činnost
First Festival Portfolio pro smyčcový orchestr (1989);
The Terezín Collection pro smyčcové kvarteto (1991);
Krása, Hans: Musik für Cembalo und 7 Instrumente (1995).

Diskografie

Diskografie (výběr)

Composers From Theresienstadt (Channel Classics 5193).
Krása, Hans: Brundibár (1999).
 
Jana Spáčilová

Datum poslední změny: 25.10.2005