Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fiala, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:24.2.1929
Text
DíloLiteratura

Fiala, Jaroslav, muzikolog, narozen 24. 2. 1929, Kupičov (Ukrajina).
 
Po maturitě na reálném gymnáziu v Žatci (1948) studoval aprobaci ruský jazyk, hudební výchova a občanská výchova na Pedagogické fakultě v Plzni, kterou absolvoval v roce 1951. V letech 1951–60 pracoval jako učitel na základní škole v Kraslicích-Oloví. Při této pedagogické činnosti rozšířil své vzdělání na pražské Vysoké škole pedagogické aprobací hudební výchova a hra na nástroj (absolvoval v roce 1960). Poté působil jako odborný asistent na Pedagogickém institutu v Karlových Varech (1960–65) a později ve stejné funkci na Pedagogické fakultě v Plzni, kde je od roku 1992 docentem. Titul PhDr. získal v roce 1971 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a vědeckou hodnost kandidáta pedagogických věd v téže instituci v roce 1990. Na Západočeské univerzitě v Plzni přednáší dějiny české a světové hudby. Ve své vědecké a publicistické činnosti se soustředí na hudební dějiny západočeského regionu. Několik desetiletí spolupracuje s plzeňským denním tiskem jako recenzent regionálního hudebního dění. Podílel se na vydání Lexikon zur Deutschen Musikkultur (Mnichov 2000). Je stálým členem porot při okresních a krajských soutěžích pěveckých sborů.
Dílo
Literární dílo (výběr)
 
Knihy
Hudba v západočeských lázních (Plzeň 1985);
Západočeská vlastivěda, sv. 3, Hudba (Plzeň 1995);
Souboje s Apollonem. Antologie plzeňské umělecké kritiky, III., Hudební kritika (Plzeň 1999);
Několik pohledů na hudební kulturu západních Čech (Plzeň 2001).
 
Ostatní
Významné hudební učiliště českých Němců v Bečově u Karlových Varů (In: Sborník PdF Umění, VI, Praha 1967, s. 167–189);
Josef Labický, zakladatel karlovarské hudební tradice (In: Sborník PdF Umění VII, Praha 1970, s. 25–48);
August Labický a začátky dvořákovské tradice v Karlových Varech (In: Sborník PdF Umění VIII, Praha 1971, s. 5–17);
Kraslice – kolébka hudebních nástrojů (Opus musicum VIII, 1976, č. 6, s. 172–177);
Robert Manzer a karlovarský lázeňský orchestr mezi dvěma světovými válkami (Hudební věda XIV, 1977, č. 4, s. 361–371);
Z dějin houslařské školy v Lubech u Chebu (In: Sborník PdF Umění XII, Praha 1978, s. 129–149);
Spolek pro komorní hudbu v Karlových Varech (Hudební věda XIX, 1982, č. 2, s. 176–186);
Ruská hudba a Aram Chačaturjan v Karlových Varech (In: Minulostí Západočeského kraje XVII, Plzeň 1982, s. 35–45);
Oldřich Blecha a Plzeňské kulturní dění (In: Minulostí Západočeského kraje XXI, Plzeň 1986, s. 39–54);
Vítězslav Novák a jeho dílo v Plzni (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 1992, č. 19, s. 22–39);
Podíl učitelů – sbormistrů na činnosti pěveckého sboru Svatobor – Sušice (In: Sborník PdF Hudební kultura XIII, Plzeň 1993, s. 25–37);
Tradice hudebně nástrojařské školy v Kraslicích (Hudební nástroje XXX, 1993, č. 1, s. 24–25; č. 2, s. 83–84; č. 3, s. 138–139; č. 4, s. 190–192);
K počátkům výroby hudebních nástrojů na Kraslicku a Lubsku (Hudební nástroje XXXI, 1994, č. 1, s. 46–47; č. 2, s. 104–105; č. 3, s. 162–164; č. 4, s. 227–228);
Robert Manzer und sein Repertoire (In: Stifter Jahrbuch, Neue Folge 1994, č. 8, s. 121–126);
K počátkům symfonických koncertů v Plzni (In: Minulostí Západočeského kraje XXX, Plzeň 1995, s. 175–182);
Historie 75 let ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni (In: Jubilejní ročenka 1. ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni, Plzeň 1995, s. 13–38);
50 let umělecké činnosti Plzeňského rozhlasového orchestru (In: 50 let Plzeňského rozhlasového orchestru /1946–1996/, Plzeň 1996, s. 14–34);
Theodor Kössl, zapomenutý žák Vítězslava Nováka (Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka, 1996, č. 27, s. 23–28);
Dirigent Karel Vašata (In: Z hudebního života západních Čech, Klatovy 1997, s. 33–44);
Úspěchy výroby hudebních nástrojů v Kraslicích po druhé světové válce (In: Západočeský historický sborník 3, Plzeň 1997, s. 323–334);
Vokální tvorba Jaromíra Bažanta (In: Sborník PF ZČU v Plzni  XV, Plzeň 1997, s. 57–67);
Portrét houslistky Ervíny Brokešové (In: Minulostí Západočeského kraje XXIV, Plzeň 1989, s. 189–199);
Plzeňský časopis Za hudební výchovu (In: Západočeský historický sborník 4, Plzeň, 1998, s. 225–232);
Plzeňské koncerty klavíristy Emila Mikelky (In: Západočeský historický sborník 5, Plzeň 1999, s. 225–266);
K uměleckým začátkům Františka Raucha (In: Minulostí Západočeského kraje XXXIV, Plzeň 1999, s. 51–60);
Plzeňští umělci v pořadech Sdružení pro komorní hudbu (In: Minulostí Západočeského kraje XXXV, Plzeň 2000, s. 139–151);
Kultura v lázních na počátku 19. století (In: Mezi časy…Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800, Praha 2000, s. 294–302);
Písňová tvorba Karla Pexidra (In: Písňová tvorba českých a světových autorů, Plzeň 2000, s. 121–127);
Hudební festivaly v západočeských lázních (In: Hudební festivaly jako fenomén hudební kultury 20. století, Ostrava 2002, s. 53–63).
Literatura
Jubileum významného hudebního vědce (In: Minulostí Západočeského kraje XXV, Plzeň 1989).
Jaroslav Fiala sedmdesátiletý (In: Minulostí Západočeského kraje XXXXIV, Plzeň 1999).
 
Petr Ch. Kalina
Datum poslední změny: 6.3.2006