Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hallová, Markéta

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka a organizátorka

Datum narození/zahájení aktivity:24.4.1951
Text
DíloLiteratura

Hallová, Markéta, muzikoložka a organizátorka, narozena 24. 4. 1951, České Budějovice.

 

Absolvovala Střední všeobecně vzdělávací školu v Českých Budějovicích (1965–69), poté studovala dějiny hudby a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1969–75), titul PhDr. získala v roce 1982.

Po absolutoriu nastoupila na místo odborné asistentky do Muzea Antonína Dvořáka (1975–80), poté pracovala v Hudebním informačním středisku Českého hudebního fondu (1980–90). V letech 1990–97 působila jako vedoucí Muzea Antonína Dvořáka, 1997–2004 byla ředitelkou Českého muzea hudby, 2004–05 byla vědeckou pracovnicí Etnologického ústavu Akademie věd České republiky.

Od roku 2004 pedagogicky působí na Vyšší soukromé filmové škole (SVOŠ) a Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. Externě přednášela na Ústavu hudební vědy Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na katedře muzikologie Univerzity Františka Palackého v Olomouci.

Pracovala ve specializované Knihovně Pražské konzervatoře v Praze (2004), kde se podílela na přípravě putovní výstavy 200 let Pražské konzervatoře a knihy Antonín Dvořák Pražská konzervatoř.

Celoživotně se zabývá životem a dílem Antonína Dvořáka a jeho dobou, dále tvorbou domácích i zahraničních soudobých skladatelů a historií pražské konzervatoře. Publikuje v řadě odborných hudebních periodik a připravuje texty pro koncertní programy České filharmonie.

S Československou akademií věd spolupracovala na projektu Kritické edice korespondence a dokumentů Antonína Dvořáka za vedení Milana Kuny (1980–2003).

Od osmdesátých let minulého století působila ve výboru Společnosti Antonína Dvořáka, byla editorkou časopisu SAD Zprávy (1984–90), dále členkou výboru Společnosti Zdeňka Fibicha (od 1999). Roku 1992 získala čestné členství v The Dvořák Society for Czech and Slovak Music ve Velké Británii, od února 2002 je viceprezidentkou této společnosti. Byla rovněž předsedkyní správní rady Českého hudebního fondu, o.p.s. (1997–2002), předsedkyní grantové komise pro vědu a výzkum v oboru umění a hudba MK ČR (od října 1997), členkou správní rady mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, o.p.s. (2000–03), členkou prezídia České hudební rady (od 2000), členkou ediční rady nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka (od 2002), členkou vědecké rady Ústavu pro hudební vědu AV ČR (od 1998), členkou správní rady Nadace Bohuslava Martinů (od podzimu 2008). V roce 1991 jí byla udělena medaile Ministra kultury ČR za oslavy 150. výročí A. Dvořáka a v témže roce získala čestné občanství města New Orleans USA (1991).


Dílo

Dílo literární

 

Monografie

Jaroslav Novotný a jeho písňová tvorba (dipl. FF UK Praha, strojopis, Praha 1976, 158 s.);

Mladí čeští skladatelé (HIS Praha 1983);

Vladimír Tichý (ČHF-HIS Praha 1984);

Miroslav Kubička (ČHF-HIS Praha 1985).

 

Studie a stati

Prague – The Centre of Dvořák Research (Antonín Dvořák 1841–1991, Report of the International Musicological Congress Dobříš 17th–20th September 1991, ÚHV AV ČR, Praha 1994, s. 19–28);

Zeitgenössische tschechische Komponisten über Antonín Dvořák (Dvořák–Studien, Schott Mainz 1994, s. 24–33);

Rusalka and its Librettist, Jaroslav Kvapil: Some New Discoveries (Rethinking Dvořák, View from five countries, Clarendon Press–Oxford 1996, s. 109–113);

Muzeum Antonína Dvořáka (Průvodce – České muzeum hudby, historie a sbírky, NM Praha 1999, s. 41–55);

Zum Brünner Autograph von Dvořáks Kantate Stabat mater (Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference Praha, 8.–11.září 2004, EÚ AV ČR, v.v.i., Praha 2007, s. 237–246);

České muzeum hudby na nové adrese (Hudební věda XL, 2003, č. 2–3, s. 284–286);

Vzpomínky na Miroslava Nového (Hudební věda XLIII, 2006, č. 1, s.104–108);

Výstava „Manu propria scriptum“ ve Státním okresním archivu České Budějovice (Hudební věda V, XLV, 2008, č. 1, s. 19);

Dojmy ze Salcburku (Hudební rozhledy 51, 1989, č. 9, s. 38–40);

Z historie i současnosti Salcburských her (Hudební rozhledy 53, 1990, č. 12, s. 556–558);

Dvořákův Bösendorfer (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 6, s. 54);

Znovu objevený rukopis Antonína Dvořáka (Hudební rozhledy 49, 1996, č. 9, s. 38–40);

Muzeum české hudby Zdeňku Fibichovi (Hudební rozhledy 53, 2000, č. 3, s. 38–39);

Antonín Dvořák po stu létech (Hudební rozhledy 57, 2004, č. 4, s. 36–39);

75 let Společnosti Antonína Dvořáka (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 3, s. 44–46);

Tragický osud Jaroslava Novotného (Hudební rozhledy 59, 2006, č. 3, s. 47–48);

200 let Pražské konzervatoře – I. Úvod (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 1, s. 52–53);

200 let Pražské konzervatoře – IX. Lisztovo nadšení ze skladby ředitele Josefa Krejčího (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 9, s. 50–51);

200 let Pražské konzervatoře – XII. Výchova k těžké dráze životní? (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 12, s. 40–41);

200 let Pražské konzervatoře II. - Éra Dvořákova a Knittlova (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 3, s. 44–45);

200 let Pražské konzervatoře II. Josef Suk (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 6, s. 50–51);

Smetana Centenary (Hudební zprávy z Prahy 10, HIS ČHF 1982, s. 1–2);

Dvořák’s forgotten Vanda (Hudební zprávy z Prahy 5/6, 1986, s. 6–8);

Dvořák and Martinů – in anticipation of important anniversaries (Hudební zprávy z Prahy 9/10, 1986, s. 6–8);

„Holiday of Songs“ in Olomouc in the light of Czechoslovak contemporary works (Hudební zprávy z Prahy 1, 1987, s. 3);

Karel Bendl, Dvořák’s friend (1838–1897) (Hudební zprávy z Prahy 5/6, 1988, s. 2–4);

From the New World Symphony – to the Stars (Hudební zprávy z Prahy 9/10, 1993, s. 6–7);

America Paid Homage to Antonín Dvořák (Hudební zprávy z Prahy 11/12, 1993, s. 8–9);

Naše soudobá tvorba na jubilejních „Svátcích písní“ (Opus musicum 19, 1987, č. 1, s. XV–XVI).

Literatura

Kdo je kdo v současné české muzikologii (ČSHV, Praha 2006, s. 52–53).

 

Kateřina Hnátová

Datum poslední změny: 3.1.2012