Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Koláčková, Yvetta

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka, redaktorka, publicistka, editorka

Datum narození/zahájení aktivity:16.12.1958
Text
Dílo

Koláčková, Yvetta, muzikoložka, redaktorka, publicistka, editorka, narozena  16. 12. 1958, Bohumín.
 
Po maturitě na gymnáziu v Orlové (1978) studovala obor hudební věda u Josefa Kresánka, Nadi Hrčkové a dalších na Komenského univerzitě v Bratislavě (1978–82, PhDr. 1982). Byla stážistkou Československé akademie věd a umění (1983–84), stipendistkou Českého hudebního fondu (1957–87), vedla oddělení mezinárodních hudebních soutěží mladých interpretů v Hudebním studiu ČHF (1987–89), byla manažerkou pro východní evropské země v mezinárodním interpretačním projektu Concorde East/West (1988–89), působila jako tajemnice soutěže MHF Pražské jaro (1990–95), byla asistentkou předsedy představenstva multikulturního projektu EUROPALIA ČR (Brusel). Od roku 1995 dosud je ve svobodném povolání.
 
Koláčková je autorkou odborných studií, kritických statí a recenzí koncertů, zvukových snímků, nových skladeb soudobých autorů a knih v odborném tisku a dále  popularizačních článků, rozhovorů s hudebními osobnostmi, průvodních textů na obalech LP a v bookletech k CD, v koncertních programech atd. Referovala na muzikologických konferencích  (mimo jiné na konferenci ke stému výročí souborného provedení Mé vlasti na téma K interpretační tradici Mé vlasti, Praha 1982; na téma Sonda do paradigmatického pozadí interpretačního stylu Mé vlasti 1982 v Brně; téhož roku na stejné téma na Sympóziu mladých muzikológov v Bratislavě, na Mezinárodní konferenci Janáčkiana ´84). Byla redaktorkou, editorkou i autorkou textů do dvojjazyčných programových sborníků i denních programů pro MHF Pražské jaro (1992–2001) a pro MHF Musica Iudaica (1992–2000).  Koláčková se podílela na přípravě kritické notové edice Meziaktních skladeb Antonína Dvořáka (vedoucí editor Jarmil Burghauser – 1983–84), připravila scénáře k rozhlasovým a televizním pořadům (1984–94).Od roku 2001 je šéfredaktorkou časopisu České filharmonie Rudolfinum Revue (periodicita 3 x do roka).
Dílo
Dílo literární

Samostatně vydané publikace
Česká filharmonie 100 plus 10 (s kolektivem autorů), Academia, Praha 2006.
 
Studie a stati (výběr)
K muzikologické reflexi interpretačního umění (Opus musicum 2, 1985);
Zápas s andělem (studie k tvorbě Sylvie Bodorové) (Opus musicum 9, 1985);
František Chaun, MGG 2 (2000).
 

Recenze  knih a odborných publikací (výběr)
Jirásková, Jiřina:  Libuše Domanínská, Pokora, Miloš: Josef Páleníček, Smolka, Jaroslav: Miloš Sádlo (Hudební věda 20, 1983,  č. 1, s. 87);
Lukjanovová, N. V.:  Šostakovič (Hudební věda 22, 1985, č. 1, s. 86);
Zapletal, Petar: Padesát let Symfonického orchestru hlavního města Prahy, Vratislavský, Jan: České kvarteto (Hudební věda 22, 1985, č. 2, s. 184–185);
různí autoři: Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny, sborník referátů z muzikologické konference v rámci Bratislavských hudobných slávností (Hudební věda 23, 1986, č. 3, s. 279);
Kříž, Jaromír:   František Rauch, Fukačová, Jitka: Vilém Přibyl, Jirásková, Jiřina: Jelena Obrazcovová (Hudební věda 23, 1986, č. 3, s. 280);
 
Rozhovory (výběr)
Varhany jsou nástroj jako každý jiný. S Alešem Bártou hovořila Yvetta Koláčková (Hudební rozhledy 38, 1985, č. 4, s. 188–190);
Londýnské Proms ´88 (Hudební rozhledy  42, 1989, č. 1, s. 42–44);
Česká hudba v Alpách (Gramorevue 26, 1990, č. 10);
Edinburgh (Gramorevue 26, 1990, č. 12);
S Berliozem v Praze (Rudolfinum Revue 2., III/1, 2003, s. 21–23);
Ian Volkov poprvé s ČF (Rudolfinum Revue 4, IV/1, 2004, s. 6–10);
Jiří Bělohlávek 60 – o sobě, rodině a hudbě (Rudolfinum Revue V/3,  2006, s. 24–27);
AMU 60 – rozhovor s rektorem Ivem Mathé (Rudolfinum Revue, roč. IV/1, 2006, č. 1, s. 4–6).
 
Recenze koncertů (výběr)
Záslužný dramaturgický čin (Gramorevue 19, 1983, č. 9)¨;
Koncert v Paláci kultury (Tvorba, 5. 6. 1985, č. 23);
Večer švédské hudby (Tvorba, 23. 10. 1985, č. 43);
Hudba přítomnosti (Gramorevue, roč. 22, 1986, č. 5);
Koncerty Týdne nové tvorby 1988. Juraj Filas, Václav Riedlbauch, Hanuš Bartoň, Petr Eben (Hudební rozhledy 41, 1988, č. 6, s. 259);
Komorní koncert slovenské tvorby (Hudební rozhledy  42, 1989, č. 6, s. 258–259).
 
Petar Zapletal
Datum poslední změny: 14.11.2006