Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kroutil, Bartoloměj Josef

Tisk


Charakteristika: Chrámový hudebník

Text
Literatura

Kroutil, Bartoloměj Josef, chrámový hudebník, 2. pol. 18. stol.
 
V letech 1770–71 je jeho jméno doloženo mezi opisovači hudební sbírky ze Svatého Kopečku u Olomouce, uložené dnes ve sbírce brněnských augustiniánů v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Zpíval bas, hrál na housle, violon a varhany a v letech 1789–92 vypomáhal na kůru olomoucké katedrály. Jeho žádosti o místo choralisty tamtéž jsou doloženy z let 1781–92. Od roku 1790 byl zaměstnán jako učitel hudby na Hradisku.
Literatura
Sehnal, Jiří: Hudba v olomoucké katedrále v 17. a 18. století (Brno 1988).
Spáčilová, Jana: Pro Choro Sacro Montano. Hudební sbírka ze Svatého Kopečku u Olomouce. http://acta.musicologica.cz
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 10.2.2006